หมวดหมู่เนื้อหา

معلومات المواد باللغة العربية

อุลูมสุนนะฮฺ

จำนวนเนื้อหา: 7

 • ไทย

  แนวทางอัซซุนนะฮฺนั้นคือ ชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติศาสนกิจ จริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม แม้กระทั่งกิริยามารยาทของท่าน ผู้ใดปฏิบัติแค่ไหนจากชีวิตของท่าน ก็ถือว่าเป็นซุนนะฮฺแค่นั้น.

 • ไทย

  PDF

  อะไร คือ อิสลาม ? แนะนำและอธิบายอิสลามเบื้องต้นสำหรับผู้ไม่ใช่มุสลิม เพื่อทำความรู้จักอิสลามในระดับแรก มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมและศาสนาอิสลาม รวมทั้งข้อพิสูจน์บางประการเกี่ยวกับอิสลามที่ปรากฏในอัลกุรอานและสุนนะฮฺหรือวจนะของท่านศาสนทูต

 • ไทย

  ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  หนึ่งในสามสิบบทเรียนอิสลามสำหรับเยาวชนและผู้เริ่มต้น ด้วยวิธีการอธิบายที่ง่ายๆ และพร้อมด้วยหลักฐาน.

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ สรุปโดยสังเขปว่าด้วยอายะฮฺอัลกุรอานที่ประกาศว่าท่านนบีมุหัมมัด เป็นความเมตตาแก่มนุษย์ทั้งปวง พร้อมยกตัวอย่างภาพอันเป็นรูปธรรมของความเมตตาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งสอดคล้องกับอายะฮฺอัลกุรอานที่ได้ประกาศไว้จริงๆ อาทิ ความเมตตาในครอบครัว คู่ครอง ลูกหลาน กับคนรับใช้ แม้กระทั่งกับสัตว์ก็เช่นกัน มนุษย์ต่างมีต้องการความเมตตาทั้งในชีวิตบนโลกดุนยาและในวันอาคิเราะฮฺ จึงต้องขอดุอาอ์เพื่อให้อัลลอฮฺทรงเมตตา และต้องทำตัวและประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับฉายาแห่งความเมตตาที่อัลลอฮฺประทานให้มา

 • ไทย

  PDF

  แนะนำตำราหะดีษทั้งหก คือ เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์, เศาะฮีหฺ มุสลิม, สุนัน อบี ดาวูด, สุนัน อัต-ติรมิซีย์, สุนัน อัน-นะสาอีย์ และ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ ซึ่งเป็นแม่บทของหนังสือหะดีษที่อุละมาอ์ต่างให้การยอมรับในการอ้างอิงแหล่งข้อมูล อธิบายที่มาที่ไปของหนังสือแต่ละเล่ม ความพิเศษที่แตกต่าง และการให้ความสำคัญของอุละมาอ์

 • ไทย

  MP3

  บรรยายนาศีฮัตโดย อาจารย์ ญะอฺฟัร รื่นพิทักษ์ ถึงความสำคัญของการตามสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยยกตัวอย่างจากบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ที่มุ่งมั่นจริงจังกับการทำตามแบบอย่างอันดีเลิศของท่านซึ่งมุสลิมทุำกคนควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

 • ไทย

  PDF

  ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  หนังสือเล็กๆ ที่ทางมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม หาดใหญ่ ได้จัดแปลและรวบรวมมาจากข้อปฏิบัติต่างๆ ของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ท่านได้แสดงแบบเอาไว้ในชีวิตประจำวัน โดยอ้างอิงหลักฐานและหะดีษต่างๆ ที่เศาะฮีหฺ เพื่อให้มุสลิมได้ถือปฏิบัติ