معلومات المواد باللغة العربية

จำนวนเนื้อหา: 103

 • ไทย

  PDF

  บทความเตือนใจเกี่ยวกับความสำคัญของการศรัทธาและการยืนหยัดอยู่บนความดีจนกระทั่งหมดลมหายใจ ซึ่งจะเป็นสาเหตุแห่งการได้รับสวรรค์ และได้รับการแจ้งข่าวดีจากอัลลอฮฺโดยบรรดามะลาอิกะฮฺ ซึ่งทั้งปวงนั้นเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่ล้นพ้นของอัลลอฮฺสำหรับผู้ที่ภักดีต่อพระองค์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  เพราะฉะนั้น การพูดคุยเกี่ยวกับการฮิจญ์เราะฮฺของท่านรสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะสัลลัม ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการเล่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เท่านั้น หรือจัดขึ้นเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองและพิธีกรรมต่างๆ เสร็จแล้วก็ถูกลืมไป โดยปราศจากอิทธิพลใดๆ.

 • ไทย

  PDF

  เคล็ดลับดีๆให้ชีวิตมีความสุข : เเผ่นผับภาษาไทย , ผู้เเต่งดร.ฮัยซัม ซัรฮาน , เป็นเเผ่นผับที่สรุปจากหนังสือเคล็ดลับดีๆให้ชีวิตมีความสุข ผู้ประพันธ์เชคอัซซะดีย์ - เราะห์ฮิมะฮุลลอฮฺ - กล่าวถึงสาเหตุที่จะนำไปสู่ความสุขที่เเท้จริง , เเละอธิบายรายละเอียดถึงวิธีการต่างๆ เเละสื่อของมันอย่างชัดเจน , รวมถึงสาเหตุของการได้รับ , โดยอาศัยหลักฐานด้านบทบัญญัติจากอัลกุรอ่านเเละเเบบอย่างของท่านนบี. ผู้เเต่งได้ทำการจัดเรียงเนื้อหาอย่างสวยงาม เเละจัดเรียงหัวข้อโดยสรุป.

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  มนุษย์เราต่างใฝ่หาวิถีชีวิตที่เราคิดว่าลงตัวที่สุดท่ามกลางแบบและแนวต่างๆ มากมายที่มนุษย์ดีไซน์สำหรับชีวิต ซึ่งอิสลามได้ร่างโครงสร้างชีวิตที่ดี ที่เรียกว่า “หะยาต ฏ็อยยิบะฮฺ” จากสูเราะฮฺ อัน-นะห์ลฺ 97 ให้เป็นแบบสากลเพื่อเป็นวิถีชีวิตสำหรับมนุษย์ทั้งหมด อธิบายความหมายของหะยาตฏ็อยยิบะฮฺ ในทัศนะของบรรดาอุละมาอ์ สุดท้ายได้สรุปว่าความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหัวใจเปี่ยมด้วยอีมาน ซึ่งเป็นรากฐานของหะยาต ฏ็อยยิบะฮฺอย่างแท้จริง

 • ไทย

  PDF

  ชัยคฺ อะลี บินอับดุรเราะหฺมาน อัล-หุซัยฟี หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวคุฏบะฮฺวันศุกร์ในหัวข้อ “หนึ่งในการงานของหัวใจ คือความกลัวและความหวัง” ซึ่งเป็นคุฏบะฮฺที่มีการกล่าวถึงการงานที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับมัน และในจำนวนการงานที่เกี่ยวข้องกับหัวใจที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ การกลัวต่ออัลลอฮฺ และการหวังต่อผลตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา และสภาพที่แตกต่างของผู้ศรัทธาระหว่างความกลัวและความหวัง ในขณะที่ยังมีชีวิตในโลกนี้ และช่วงขณะก่อนที่จะจากลาโลกนี้ไป

 • ไทย

  PDF

  การเกรงกลัวอัลลอฮฺนั้นถือเป็นระดับขั้นหนึ่งของความศรัทธา ที่มีความสำคัญและมีความประเสริฐมากที่สุด และเป็นการงานที่จำเป็นต้องมีความอิคลาศบริสุทธิ์ใจเป็นเงื่อนไขสำคัญ บทความนี้ได้อธิบายประเภทต่างๆ ของความกลัว อาทิ ความกลัวตามธรรมชาติ ความกลัวที่ต้องห้าม ความกลัวที่วาญิบ นั่นคือความกลัวต่ออัลลอฮฺ เป็นบทความจากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : บรรจง บินกาซัน ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  อบรมหัวข้อฮาลาลหะรอมในอิสลาม สำหรับมุสลิมใหม่และผู้สนใจอิสลาม ว่าด้วยประเด็นอาหารการกินของชาวมุสลิม ที่แตกต่างจากศาสนิกอื่นๆ อาทิ การเชือดสัตว์ การไม่กินหมู อาหารไหว้เจ้า เหล้า อาหารที่ปนเปื้อนสิ่งที่นะญิศ และบทบัญญัติอื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่อนุมัติและไม่อนุมัติสำหรับผู้ที่เป็นมุสลิม

 • ไทย

  PDF

  การยืนหยัดให้มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺนั้น ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่พึงมีในตัวของบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความจริงใจและต้องการดำรงอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงด้วยความแน่วแน่และได้รับการชี้นำ หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เปี่ยมไปด้วยการนำเสนอข้อแนะนำถึงวิธียืนหยัดให้มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺที่ดียิ่ง รวมทั้งได้กล่าวถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องมีการยืนหยัด พร้อม ๆ กับการนำเสนอเคล็ดลับในการเผชิญกับมัน

 • ไทย

  PDF

  บทความอธิบายควาหมายของความแข็งกระด้างของหัวใจ และสภาพอันน่าเป็นห่วงที่อาจจะทำให้มนุษย์เตลิดออกจากเส้นทางแห่งพระผู้เป็นเจ้า รวมทั้งอธิบายวิธีการป้องกันและแก้ไขสภาพดังกล่าวด้วยรูปแบบต่างๆ ตามที่ได้มีตัวอย่างจากคำสอนของอัลกุรอาน สุนนะฮฺ และกัลยาณชนชาวสะลัฟ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  PDF

  กล่าวถึงหลักต่างๆ ทั้งสิบประการที่จะช่วยให้มุสลิมมีความยืนหยัด ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตพบกับความเปี่ยมสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และยังทำให้บ่าวคนหนึ่งประสบกับความสำเร็จและทำให้กิจการงานของเขาเป็นสิ่งที่ดีงาม จึงสมควรอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ย้ำเตือนตัวเองและผู้ที่มีความปรารถนาในชีวิตที่เปี่ยมสุขที่จักต้องเอาใจใส่ต่อการยืนหยัดอย่างจริงจัง เรียนรู้(ในภาคทฤษฎี)และแสดงออกให้เห็นด้วยการปฏิบัติ และให้มันปักหลักอย่างมั่นคงตราบที่ชีวิตจะหาไม่ พร้อมๆ กับการวอนขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ

 • ไทย

  PDF

  กล่าวถึงการเรียกร้องของอัลลอฮฺ ให้มนุษย์กลับเนื้อกลับตัวจากความผิดบาปที่ได้ก่อไว้ อธิบายความสำคัญของการกลับตัว หรือการเตาบะฮฺ และระบุเงื่อนไขและองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำการเตาบะฮฺ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  PDF

  บทความที่สาธยายถึงความหมายของการตะวักกุล หรือการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ความสำคัญของมัน และหลักฐานต่างๆ ที่เน้นย้ำให้บรรดาผู้ศรัทธามอบหมายตนต่ออัลลอฮฺ พร้อมทั้งผลอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ได้มอบหมายต่ออัลลอฮฺ และกล่าวถึงข้อสังเกตบางประการที่ต้องรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการมอบหมายกับการยึดมูลเหตุเป็นที่ตั้ง

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชาติอิสลาม ที่ต้องรับผิดชอบในการนำความดีมาสู่สังคมโลก โดยทบทวนบทบาทในกรอบของสังคมมุสลิมก่อน นั่นคือบทบาทในการนะศีหะฮฺ อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพจากภายใน ซึ่งจะสร้างผลให้ขยายไปยังผู้อื่นในวงกว้างได้ในที่สุด

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายถึงความสำคัญของอิสลามในความรู้สึกของผู้ศรัทธา การทบทวนถึงจุดยืนของการเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเมื่อมีการพูดถึงอิสลาม และการปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความรู้สึกรักและเชื่อมั่นในอิสลามมากยิ่งขึ้น

 • ไทย

  DOC

  บทความเกี่ยวกับการนิยามความสุข และมุมมองอิสลามต่อข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว เป็นการหยิบยกตัวอย่างความสุขในรูปแบบต่างๆ ที่ถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานและหะดีษ จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  PDF

  ผู้เีขียนได้อธิบายถึงความสำคัญของการอดทน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มุสลิมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในโลกดุนยานี้ เพื่อทำการภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งพระองค์จะประทานผลตอบแทนเป็นสวนสวรรค์ในโลกอาคิเราะฮฺ

 • ไทย

  PDF

  นักเขียน : ซุฟอัม อุษมาน

  บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินคำว่า “ตักวา” ได้ยินบ่อยจนชาชินโดยไม่มีความรู้สึกใดๆ ต่อคำๆนี้อีก ความคุ้นชินทำให้เราไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย ทั้งๆ ที่ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น เพราะความหมายที่แท้จริงของคำว่า“ตักวา” มีนัยยะอันทรงพลังยิ่งใหญ่มากในชีวิตของมนุษย์ผู้หนึ่งที่ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า และประชาชาติมุสลิมทั้งหมดที่น้อมรับการศรัทธาต่อพระองค์

 • ไทย

  ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  หนึ่งในสามสิบบทเรียนอิสลามสำหรับเยาวชนและผู้เริ่มต้น ด้วยวิธีการอธิบายที่ง่ายๆ และพร้อมด้วยหลักฐาน.

 • ไทย

  MP4

  ผู้บรรยาย : ริฎอ อะหมัด สมะดี

  คลิปว่าด้วยความยิ่งใหญ่ของการสุญูดอย่างบริสุทธ์ใจต่ออัลลอฮฺ ซึ่งเป็นหนึ่งอะมัลที่ทรงคุณค่าที่บ่าวจะได้ใช้เพื่อวิงวอนขอต่อัลลอฮฺในสภาพที่พระองค์อยู่ใกล้กับบ่าวมากที่สุด เรียกร้องให้ลองปฏิบัติสุญูดอย่างยาวนาน เพราะนั่นคือปัจจัยที่คาดหวังว่าอัลลอฮฺจะตอบรับการวิงวอนขอของเรา ต้นฉบับคลิปจากเฟซ www.facebook.com/Bantueked

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺที่พูดถึงการชุโกรว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคน ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องมีการกระตุ้นเตือนให้สำนึกในเรื่องดังกล่าวด้วยการใคร่ครวญตัวเอง และพูดถึงดุอาอ์ที่กระตุ้นให้มุสลิมต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ซึ่งจะเป็นการถ่อยทอดอิสลามได้แม้ไม่ต้องใช้คำพูด อย่าให้คนอื่นเรียนสิ่งเลวๆ จากคนเป็นมุสลิม ตัวอย่างที่จะพาไปสวรรค์มีน้อยกว่า จึงต้องช่วยกันสร้างตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่จะผู้คนไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺ ควรดูตัวอย่างที่ดีเพื่อเอามาใช้กับตัวเอง

หน้า : 6 - จาก : 1