หมวดหมู่เนื้อหา

 • อาหรับ

  MP3

  ผู้บรรยาย : ยาสิร อัลนัชมีย์

  เสียงอ่าน อัลฟิยะฮฺ อิบนิ มาลิก ว่าด้วยนาฮู และศอร็อฟ

 • อาหรับ

  PDF

  บทย่อของเชคฟัยศอล บิน อับดิลอะซีซ อาลมุบาร็อก เราะหิมะฮุลลอฮฺ ในวิชานะหู หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆของวิชานี้ โดยผู้แต่งเขียนใช้สำนวนการเขียนที่เหมาะกับผู้เริ่มต้น ทำให้สามารถมีพื้นฐานที่จะศึกษาวิชานี้เพิ่มเติมไปทีละขั้น ด้วยการศึกษาหนังสือเล่มอื่นๆ เช่น อัลอาญะรูมิยฺยะฮฺ มุลหะตุลเอียะอฺรอบ และหนังสือนะหูเล่มอื่นๆ ทำให้หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ ส่วนรูปแบบการนำเสนอของผู้แต่งนั้นถือว่าเป็นแนวทางที่ดีที่ง่ายต่อการเข้าใจ โดยผู้แต่งแบ่งการอธิบายตามบินาอฺและเอียะอฺรอบ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้เกิดความต่อเนื่องในเนื้อหา โดยผู้อ่านจะสามารถรู้สึกได้ ผู้แต่งได้แยกส่วนของตะวาบิอฺไว้ต่างหาก โดยไม่ได้กล่าวถึงส่วนนี้ในบทมัรฺฟูอาตหรือมันศูบาตเช่นดังในตำรานะหูบางเล่ม

 • อาหรับ

  PDF

  ฉบับอิเล็คโทรนิคส์ ในรูปไฟล์ .chm คำสรรเสริญของบรรดาปวงปราชญ์ต่อหนังสือเล่มนี้ : 1- มุหัมมัด บิน สะลาม (เสียชีวิต ฮ.ศ.231) " นักไวยากรณ์สีบะวัยฮฺถือได้ว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งมนุษยชาติ หนังสือเรื่องไวยากรณ์ของเขาถือเป็นต้นแบบในเรื่องนี้เลยทีเดียว" 2- อบู อุษมาน บักรฺ บิน มุหัมมัด อัลมาซินียฺ (เสียชีวิต ฮ.ศ.249) : " ผู้ใดหมายที่จะแต่งหนังสือเล่มใหญ่ด้านไวยากรณ์หลังจากหนังสือของสีบะวัยฮฺ เขาจงอายเสียบ้างเถิด " 3- อบู สะอีด อัลหะสัน บิน อับดิลลาฮฺ อัสสัยรอฟี (เสียชีวิต ฮ.ศ.368) ได้กล่าวไว้ในหนังสือของเขา "อัคบารฺ อันนะหฺวิยีน อัลบัศริยีน" ว่า : "และ (สิบะวัยฮฺ) ได้เขียนตำราของเขาในแบบที่ไม่มีผู้ใดก่อนหน้าเขาเคยเขียนมาก่อน และไม่มีผู้ใดที่มาหลังจากเขาจะสามารถเทียบเคียงเขาได้"

ส่งฟีดแบ็ก