อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ พร้อมความหมายภาษาไทย

คำอธิบาย

วิดีโอที่มีเสียงอ่านอัลกุรอานสูเราะฮฺ (บท) อัล-ฟาติหะฮฺ โดยสะอัด อัล-ฆอมิดีย์ ใช้ฉากเป็นภาพวิว พร้อมแถบความหมายภาษาไทยด้านล่าง .. สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ เป็นบทแรกในคัมภีร์อัลกุรอาน มีความหมายครอบคลุมเนื้อหาหลักในคำสอนอิสลาม และเป็นสูเราะฮฺที่มุสลิมใช้อ่านในการละหมาด

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล