อัลกุรอาน บางสูเราะฮฺใน ญุซอ์ อัมมา พร้อมความหมายภาษาไทย ตอนที่ 1

คำอธิบาย

วิดีโอที่มีเสียงอ่านอัลกุรอาน เริ่มด้วยอายะฮฺกุรสีย์ สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ, อัน-นาส, อัล-ฟะลัก, อัล-อิคลาศ, อัล-มะสัด, อัน-นัศร์, อัล-กาฟิรูน, อัล-เกาษัร, อัล-มาอูน โดยเชค สะอัด อัล-ฆอมิดีย์ ใช้ฉากเป็นภาพวิวที่เข้ากันกับความหมายของโองการ พร้อมแถบความหมายภาษาไทยด้านล่าง ..

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล