อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัน-นะบะอ์ พร้อมความหมายภาษาไทย

อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัน-นะบะอ์ พร้อมความหมายภาษาไทย

คำอธิบาย

วิดีโอที่มีเสียงอ่านอัลกุรอานสูเราะฮฺ อัน-นะบะอ์ (บทที่ 78) โดยเชค สะอัด อัล-ฆอมิดีย์ ใช้ฉากเป็นภาพวิวที่เข้ากันกับความหมายของโองการ พร้อมแถบความหมายภาษาไทยด้านล่าง .. สูเราะฮฺ อัน-นะบะอ์ ระบุเรื่องราวเกี่ยวกับเดชานุภาพของอัลลอฮฺในการสรรค์สร้างสรรพสิ่งต่างๆ ในจักรวาล ซึ่งล้วนให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์ สัญญาณแห่งเดชานุำภาพเหล่านี้เป็นเครื่องหมายที่เรียกร้องสู่การศรัทธาต่อโลกหน้า เป็นโลกที่อัลลอฮฺได้สร้างเตรียมไว้ภายใต้เดชานุภาพของพระองค์อีกเช่นกัน โลกหน้าที่มีนรกไว้สำหรับผู้ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ และมีสวรรค์ไว้สำหรับผู้ที่เชื่อฟังนอบน้อมและภักดีต่อพระองค์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล