มารู้จักอิสลาม !

คำอธิบาย

เทปบันทึกการบรรยาพิเศษเรื่อง มารู้จักอิสลาม โดย อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี อธิบายข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักฐานที่บ่งบอกถึงการมีจริงของพระเจ้าผู้สร้้าง และข้อเท็จจริงของสารอิสลามที่นำมาเผยแผ่โดยศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พร้อมด้วยการเปรียบเทียบกับหลักฐานเิชิงวิทยาศาสตร์อันเป็นที่ยอมรับในด้านหลักวิชาการ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล