หมวดหมู่เนื้อหา

ไฟล์เสียง

จำนวนเนื้อหา: 1793

 • บอสเนีย

  MP3

  ผู้บรรยาย : อับดุลวาริษ รีโบ

  วิธีการที่มีประโยชน์เพื่อชีววิตที่มีความสุข

 • อาหรับ

  MP3

  บทเรียนที่สำคัญสำหรับมุสลิม (ไฟล์เสียง)

 • บอสเนีย

  MP3

  ไฟล์เสียงหนังสือปราการของมุสลิม ด้วยภาษาบอสเนียน

 • อาหรับ

  MP3

  หนังสืออัลวะสาอิลอัลมุฟีดะฮฺเพื่อชีวิตที่ผาสุก อ่านโดยเชคหัมด์ บิน มุหัมมัด อัดดะร็อยฮิม

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายสรุปหะดีษญิบรีล อะลัยฮิสสลาม ที่จุดประกายความสำคัญของการเรียนรู้พื้นฐานศาสนา ที่มุสลิมจำเป็นต้องย้ำเตือนและพยายามปฏิบัติให้ได้ เพื่อความสำเร็จของตนเอง

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอายะฮฺกุรสีย์ การรู้จักอัลลอฮฺผ่านอายะฮฺกุรสีย์ การศรัทธาจะสมบูรณ์อย่างไรถ้าไม่รู้จักอัลลอฮฺ ความสำคัญของการรู้จักอัลลอฮฺ ที่มีอิทธิพลใหญ่หลวงในชีวิตของมนุษย์ คุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺที่ทรงประกาศชี้แจงไว้ในอายะฮฺกุรสีย์ เป็นอายะฮฺแห่งเตาฮีดที่สามารถป้องกันญินและอิบลีสได้ ความหมายในแต่ละท่อนของอายะฮฺกุรสีย์ล้วนชี้นำไปสู่การยอมรับต่อเอกภาพของอัลลอฮฺและศิโรราบต่อความยิ่งใหญ่สูงส่งของพระองค์อัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างและควบคุมสรรพสิ่งทั้งมวล

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺ กล่าวเตือนสะกิดใจมุสลิมทุกคนให้เห็นถึงคุณค่าของตัวเองในฐานะสมาชิกแห่งประชาชาติของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อาทิ การเป็นชนกลุ่มแรกที่เข้าสวรรค์เป็นจำนวนมากกว่าประชาชาติอื่นทั้งหมด กลุ่มชนที่ได้ข้ามผ่านสะพานศิรอฏเป็นพวกแรก ได้รับการรินน้ำจากสระของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ด้วยมือของท่านเอง และการทำหน้าที่เป็นสักขีพยานแก่ประชาชาติทั้งปวงในวันอาคิเราะฮฺ ทั้งนี้ เพื่อจะได้สำนึกและใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติ ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยตัวเองทำตัวเป็นผู้ต่ำต้อยไร้ศักดิ์ศรีของผู้ศรัทธา

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺ กล่าวถึงฉายาต่าง ๆ ในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺได้ตั้งให้กับประชาชาติมุสลิม ซึ่งควรที่จะต้องรู้จักตัวตนและเข้าใจความหมายที่แท้จริงผ่านการอธิบายในหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อุมมะตันวะสะฏอหรือประชาชาติสายกลาง แท้จริงแล้วคือประชาชาติแห่งความยุติธรรม ที่มีเกณฑ์มาตรฐานจากอัลกุรอานและแบบอย่างท่านนบี ความเป็นสายกลางคือการทำตามมาตรฐานที่ถูกวางไว้อย่างถูกต้อง และการศึกษาอัลกุรอานก็คือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เรารู้จักและรักอิสลาม เพื่อสร้างตัวเองให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอุมมะตันวะสะฏอต่อไป

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ สะกิดเตือนเกี่ยวกับความสำคัญของการละหมาด ซึ่งมีเป้าหมายยิ่งใหญ่เพื่อการดำรงชีวิตในฐานะบ่าวของอัลลอฮฺ และเป็นภารกิจที่มีสถานะมากกว่าการเป็นแค่เพียงหน้าที่ประจำวัน แต่ยังเป็นถึงสิ่งที่คอยคุ้มครองและฟื้นฟูพลังใจของมนุษย์ในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคในชีวิต เพราะการละหมาดคือการเชื่อมโยงกับพลังอำนาจของอัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลผู้ทรงอำนาจเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงการที่เราเป็นหนี้บุญคุณของเหล่าเศาะหาบะฮฺ ที่ถ่ายทอดอิสลาม เส้นทางการดำเนินชีวิตอันเที่ยงตรงมาให้เรา ประวัติศาสตร์อิสลามได้จารึกบทบาทอันยิ่งใหญ่ของบรรดาเศาะหาบะฮฺในการปกป้องอิสลาม ความยากลำบากในการเสียสละของบรรพชนอิสลามรุ่นแรกในการดูแลอิสลาม ตัวอย่างการเสียสละและต่อสู้ของอบู บักรฺในการพิทักษ์อิสลาม การรวบรวมอัลกุรอานในสมัยอบู บักรฺ เราจำเป็นต้องตระหนักในคุณค่าของอิสลามและการเสียสละของชนรุ่นสะลัฟ การศึกษาประวัติศาสตร์ หน้าที่ของเศาะหาบะฮฺ การดะอฺวะฮฺของท่านนบี น่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองในยุคปัจจุบัน อย่าดูแคลนอิสลาม แต่จงขบมันด้วยกราม ผู้ที่ต้องการเข้าสวรรค์กับผู้ที่ไม่ต้องการเข้าสวรรค์ หนทางสู่สวรรค์ก็คือการยึดมั่นในสุนนะฮฺท่านนบี และสุนนะฮฺของบรรดาเคาะลีฟะฮฺ

 • ไทย

  MP3

  อธิบายเกร็ดเคล็ดลับต่างๆ ที่จะใช้สอนในการให้ลูกๆ และเด็กๆ รู้จักการละหมาด รักที่จะทำการละหมาดโดยไม่รู้สึกลำบากใจ ตามวิถีทางที่อิสลามได้สอนไว้จากแบบอย่างของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และการแนะนำของบรรดาอุละมาอ์และนักวิชาการ

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายถึงหนึ่งในคุณค่าของศาสนาอิสลาม อันเป็นวิถีการดำรงชีวิตที่สอดรับกับความต้องการดั้งเดิมและกมลสันดานบริสุทธิ์ของมนุษย์ เพราะเป็นเนื้อหาคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์เอง พระองค์จึงย่อมรู้ดียิ่งว่ามนุษย์ต้องการอะไร และควรใช้ชีวิตอย่างไร

 • ไทย

  MP3

  อธิบายหะดีษที่ว่าด้วยใครที่ประสงค์จะทำความดีแต่ไม่ทันได้ลงมือทำอัลลอฮฺก็จะทรงตอบแทนด้วยหนึ่งความดี และถ้าเข้าลงมือทำก็จะได้รับผลเป็นสิบเท่า ในขณะที่ถ้าคิดจะทำความชั่วแต่ไม่ได้ทำอัลลอฮฺจะไม่ทรงคิดบาป พร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับการอ่านอัลกุรอานแบบเชื่อมต่ออายะฮฺ แลประเด็นเรื่องการคุยกันในมัสยิด

 • ไทย

  MP3

  บทเสวนาตอบปัญหาเกี่ยวกับอิสลามที่มักจะเป็นข้อสงสัยของผู้ไม่ใช่มุสลิม เช่น การพิสูจน์เรื่องพระเจ้ามีจริง ข้อเท็จจริงของชีวิตมนุษย์ จะแต่งงานกับมุสลิมทำไมต้องเปลี่ยนศาสนา เรื่องของโมเสสและเยซูเกี่ยวกับอิสลามอย่างไร ดอกเบี้ย ซะกาต คำศัพท์บางคำที่น่ารู้ พระเจ้าสร้างมนุษย์ทำไม ถ้าไม่รู้จักพระเจ้าผลจะเป็นอย่างไร เป็นต้น

 • ไทย

  MP3

  บรรยายปฐมนิเทศในโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามโดยมูลนิธิสันติชน อธิบายพื้นฐานคำสอนอิสลาม เช่น หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ แนวคิดด้านมารยาท พร้อมทั้งอธิบายชี้แจงข้อสงสัยบางประการที่อาจจะเป็นคำถามในความเข้าใจของศาสนิกอื่น เป็นบทบรรยายที่เหมาะเพื่อใช้แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจอิสลามและบุคคลทั่วไป

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวอธิบายถึงหลักพื้นฐานต่างๆ ในศาสนาอิสลามที่มุสลิมจำเป็นต้องทราบ เริ่มตั้งแต่หลักการอิสลาม หลักการศรัทธา ระดับขั้นของอิหฺสาน และสัญญาณของวันสิ้นโลก ซึ่งญิบรีล อะลัยฮิสสลามได้มาสอนให้กับบรรดาเศาะหาบะฮฺต่อหน้าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความสุขที่แท้จริงที่มนุษย์สัมผัสได้จากการมอบตัวเป็นบ่าวต่ออัลลอฮฺ หรือสภาพที่เรียกว่า อุบูดียะฮฺ ต่อเอกองค์อัลลอฮฺเพียงพระองค์ เป็นความสุขที่พึงแสวงหาเพื่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และได้กล่าวถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งสิ่งดังกล่าวด้วย

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัฎ-ฎุฮา อธิบายสาเหตุการประทานลงมาของสูเราะฮฺ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้กำลังใจและปลอบโยนท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังจากที่พวกมุชริกีนได้กล่าวถากถางท่านเนื่องจากวะหฺยูจากอัลลอฮฺได้ตัดขาดอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้งบทเรียนบางประการจากสูเราะฮฺนี้

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวบรรยายให้ระลึกถึงความจำเป็นที่มนุษย์ต้องพึ่งพระผู้เป็นเจ้าเอกองค์อัลลอฮฺ ผู้ทรงสร้างและบริหารจัดการสรรพสิ่งทั้งมวล ดังนั้น จึงต้องรักษาสภาพความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับอัลลอฮฺทุกสภาวะ พร้อมยกตัวอย่างคำแนะนำบางประการที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัช-ชัรหฺ เป็นสูเราะฮฺที่กล่าวถึงการปลอบโยนท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังจากที่ท่านต้องพบกับการทดสอบอันหนักหน่วงจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในสมัยของท่าน เป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าแก่ประชาชาติอิสลามทุกยุคสมัยที่ต้องเผชิญกับบททดสอบต่างๆ มากมาย เพื่อจะได้ระลึกและใช้แนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นทางออกในการแก้ปัญหาของตนได้

หน้า : 90 - จาก : 1
ส่งฟีดแบ็ก