ไฟล์เสียง

จำนวนเนื้อหา: 1802

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความสำคัญของอัลกุรอานในวิถีแห่งการตัรบิยะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ได้ประสบความสำเร็จมาแล้วในการสร้างประชาชาติค็อยเราะอุมมะฮฺที่เป็นเหล่าเศาะหาบะฮฺในยุคของท่าน ถือว่าเป็นแบบอย่างอันยิ่งใหญ่ที่ควรค่าแก่การตรึกตรองและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประชาชาติที่ดีเลิศในยุคสมัยปัจจุบัน เฉกเช่นที่บรรดาเศาะหาบะฮฺได้รับการสร้างมาเยี่ยงนั้นจากมือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายความสำคัญของการคบหาเพื่อนและมิตรสหายที่ดี เนื่องจากเป็นเหตุแห่งความดีงามมากมายที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในโลกนี้ รวมถึงเป็นปัจจัยที่คอยส่งเสริมการยึดมั่นในคำสอนศาสนาอย่างมั่นคงด้วย ในขณะที่การคบหาเพื่อนที่ไม่ดีจะนำไปสู่หายนะและผลเสีย ไม่เฉพาะในเรื่องดุนยาแต่อาจจะส่งร้ายแม้กระทั่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยทีเดียว

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายถึงวิถีอันงดงามของอิสลาม ที่เอาใจใส่ปัจจัยแห่งความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์ที่จะต้องมีการตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะการมุ่งหมายเพื่อให้ได้รับความสำเร็จในอาคิเราะฮฺ ซึ่งอิสลามได้เชิญชวนให้ทุกคนเฝ้าตรวจดูสภาพของจิตใจตัวเองอยู่อย่างเนืองนิจว่าอยู่ในสถานะใด และมีความพร้อมและเข้มแข็งมากน้อยเพียงใดในการฝ่าฟันบททดสอบต่างๆ ในดุนยา ทั้งยังได้ยกตัวอย่างการตรวจสอบตัวเองของบรรดากัลยาณชนอิสลามรุ่นแรกไว้ด้วย

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติที่อัลลอฮฺกำหนดมาว่าด้วยความตาย และหน้าที่ของมุสลิมต่อพี่น้องของเขาตามคำสอนอิสลามเมื่อมีคนตาย ไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ตายเองหรือต่อครอบครัวของผู้ตาย นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงมารยาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทเรียนที่มุสลิมควรจะตระหนักและใคร่ครวญเมื่อเห็นคนตายและได้ไปส่งคนตายไปฝังที่สุสาน

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ เตือนใจให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติอะมัลต่างๆ หลังจากที่เดือนเราะมะฎอนได้ผ่านพ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตกับอัลกุรอาน เฉกเช่นที่เคยปฏิบัติมาในเดือนเราะมะฎอน คุฏบะฮฺยังกล่าวถึงความประเสริฐบางข้อของอัลกุรอาน รวมถึงตัวอย่างจากยุคอดีตที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้คนรุ่นหลังได้ให้ความสำคัญกับอัลกุรอาน

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความลับของเดือนเราะมะฎอนในการสร้างบุคลิกลักษณะที่ดีของมุสลิม ทั้งในด้านจิตวิญญาณ สติปัญญา ร่างกาย และการเข้าสังคม ภารกิจต่างๆ ในเดือนเราะมะฎอนล้วนแล้วส่งผลต่อการพัฒนาตนเองสู่ความสมบูรณ์ครอบคลุมในชีวิตทุกๆ ด้าน และมีส่วนช่วยออกแบบสไตล์การดำเนินชีวิตที่สวยงามภายใต้ร่มเงาคำสอนอิสลามที่เรียบง่ายทรงพลัง

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ มาร่วมทำความเข้าใจบทเรียนจากเดือนเราะมะฎอนในด้านต่างๆ อาทิ บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทเรียนด้านการอบรมขัดเกลา บทเรียนด้านจรรยามารยาท บทเรียนด้านสังคม เพื่อสานต่อบรรยากาศแห่งความดีที่ยั่งยืนตลอดทั้งปี

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ ว่าด้วยความกลัวและความหวัง อันเป็นสองคุณลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ และเป็นหนึ่งในจำนวนหลักการทางอะกีดะฮฺที่ได้รับการเน้นย้ำอย่างมากมายในอัลกุรอานและสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พร้อมกันนี้ได้อธิบายผลหรือประโยชน์จากสองคุณลักษณะนี้ในชีวิตของมุสลิม

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ อะไรคือ "อีมาน" และ "อิห์ติสาบ" ในการถือศีลอด, การกิยาม และลัยละตุลก็อดร์ ? ทำไมท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงต้องทวนสองเงื่อนไขนี้ถึงสามวาระในเดือนเราะมะฎอน ? ตามที่ปรากฏในหะดีษของท่าน อธิบายความหมายโดยสรุปถึงสองเงื่อนไขหลักนี้ ที่จะทำให้การถือศีลอดของเราเกิดผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ สะกิดเตือนและปลุกจิตสำนึกชาวมุสลิมให้ตื่นตัวกับการมาถึงของเดือนเราะมะฎอน และให้เห็นความสำคัญของอัลกุรอาน ซึ่งเป็นประการหลักที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้ จึงควรตั้งใจและจัดการตัวเองให้สามารถเชื่อมโยงกับอัลกุรอานให้มากที่สุดในช่วงเวลาอันมีค่าของเดือนเราะมะฎอน โดยหวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนและแรงผลักดันให้ชีวิตได้ผูกพันกับอัลกุรอานตลอดไป

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ การเตรียมตัวและวางแผนสำหรับเดือนเราะมะฎอน เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องให้พร้อมสำหรับการรับประโยชน์อย่างเต็มที่เมื่อเราะมะฎอนมาถึง ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอด การละหมาดกลางคืน การอ่านอัลกุรอาน การดูแลสังคมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่จะตักตวงความดีงามในระดับปัจเจกและสังคมอย่างดีเยี่ยม

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  บทบรรยายที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการศิยาม (การถือศีลอด) และการประทานอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอน ซึ่งแท้จริงแล้ว หากสังเกตโดยไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก็จะเห็นว่า ฟัรฎูการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนมีความเกี่ยวข้องแนบแน่น กับการที่อัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมาในเดือนอันยิ่งใหญ่นี้

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัช-ชัมสฺ ว่าด้วยการสาบานของอัลลอฮฺกับสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างมาบางประการ เป็นการสาบานที่ต้องการสื่อให้มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นที่พระองค์ต้องการกล่าวถึงหลังจากนั้น นั่นคือการเอาใจใส่ต่อหัวใจและการปรับปรุงตัวเองให้อยู่ในครรลองของคำสั่งแห่งพระผู้อภิบาล ไม่ฝ่าฝืนและปฏิเสธเยี่ยงกลุ่มชนษะมูดที่พระองค์ยกตัวอย่างในสูเราะฮฺนี้ ซึ่งต้องประสบกับการลงโทษอันเจ็บปวดเนื่องด้วยการทรยศต่อคำมั่นสัญญาที่ได้ให้กับอัลลอฮฺ

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺที่กำหนดความทุกข์ยากและความสะดวกสบายต่างๆ เป็นบททดสอบในชีวิตมนุษย์ พร้อมกันนี้ได้ยกตัวอย่างเรื่องราวของท่านนบี อัยยูบ อะลัยฮิสสลาม ซึ่งเป็นต้นแบบของมนุษย์ที่อดทนรับต่อการทดสอบของอัลลอฮฺและสามารถเผชิญหน้ากับมันได้อย่างยิ่งใหญ่ เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้คนทั้งหลายที่กำลังประสบกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต

 • เนปาล

  MP3

  มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในทัศนะของชนต่างศาสนิก (ภาษาเนปาล)

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ พูดถึงความสำคัญของเวลาในชีวิต และแนวทางการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่อัลกุรอานได้ตักเตือน และตามที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ชี้แนะประชาชาติของท่าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณค่าที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสวยงามของศาสนาอิสลาม อันเป็นบทบัญญัติที่ต้องการสร้างความสันติสุขและความเจริญแก่ชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริง

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความสำคัญของการปรับปรุงตนเอง ทั้งในเรื่องโลกและเรื่องศาสนา พร้อมทั้งอธิบายดุอาอ์ที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สอนให้ประชาชาติของท่าน ด้วยการอิศลาห์ หรือการปรับปรุงแก้ไขชีวิตในอยู่ครรลองที่พระผู้อภิบาลพอพระทัย และเน้นย้ำว่าการมีชีวิตและความตายนั้น เป็นสิ่งสามัญที่มนุษย์ต้องยอมรับและผ่านบททดสอบเหล่านั้นให้ได้ด้วยการชี้นำจากอิสลาม

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อัลบะลัด อธิบายด้านมืดบางประการในตัวมนุษย์โดยเฉพาะผู้ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในชีวิตจริงในรูปของความยโสโอหัง การเห็นแก่ตัว และนิสัยด้านลบอื่นๆ ซึ่งอัลกุรอานได้สาธยายอย่างแยบยล และได้ให้คำแนะนำเพื่อกลับตัวไปดำเนินชีวิตตามครรลองที่เที่ยงธรรมอันเปี่ยมพร้อมด้วยปัจจัยแห่งการสร้างความสำเร็จในโลกนี้และความสุขในโลกหน้า

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงอีกหนึ่งความงดงามของศาสนาอิสลามว่าด้วยความรักของมุสลิมที่วางอยู่บนพื้นฐานของการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ เป็นหนึ่งจริยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ผูกโยงความรู้สึกผูกพันและความเป็นพี่น้อง ซึ่งส่งผลต่อเอกลักษณ์แห่งความสามัคคีระหว่างกันในโลกนี้ และเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่ในโลกหน้า ผู้บรรยายยังได้กล่าวถึงมารยาทบางประการที่พึงปฏิบัติระหว่างพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักกันอีกด้วย

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฟัจญ์รฺ อีกหนึ่งสูเราะฮฺที่แฝงด้วยบทเรียนล้ำค่า ซึ่งบรรยายข้อเท็จจริงและความลับของชีวิตไว้อย่างน่าประหลาด โดยยกตัวอย่างทั้งความงดงามแห่งการสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า สภาพและนิสัยของผู้ปฏิเสธ การปอกลอกจุดอ่อนของมนุษย์ นำเสนอวิธีการรับมือกับความอ่อนแอใต้จิตสำนึก และเรียกร้องให้กลับไปสู่พลังอันงดงามของจิตวิญญาณดังธรรมชาติดั้งเดิมที่อัลลอฮฺประทานให้ เพื่อการหวนคืนสู่โลกหน้าด้วยความสงบนิ่งของหัวใจที่ยินดีปรีดาต่อผลตอบแทนที่อัลลอฮฺทรงมอบเป็นรางวัล

ส่งฟีดแบ็ก