ตัฟซีร อรรถาธิบายสูเราะฮฺ อัศ-ศ็อฟ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัศ-ศ็อฟ และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 5 ตอน ว่าด้วยการแนะนำกับบรรดาผู้ศรัทธาให้พวกเขาทำตามที่พวกเขาพูด และไม่สมควรพูดในสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติจริง อีกทั้งได้ยกตัวอย่างจากประชาชาติในอดีตเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่พวกเขา สรุปท้ายด้วยคำสอนที่จะบอกว่าพวกเขาควรทำอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล