ตัฟซีร อรรถาธิบายสูเราะฮฺ อัล-ญุมุอะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-ญุมุอะฮฺ และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 4 ตอน มีนัยสำคัญระบุถึงหน้าที่ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในการสร้างประชาชาติของท่านด้วยอัลกุรอานอันเป็นพระคัมภีร์ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺเพื่อเป็นทางนำชีวิต และยกอุทาหรณ์คนที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามครรลองของพระคัมภีร์อย่างพวกยิว และปิดท้ายด้วยการประกาศให้ทราบว่าประชาชาติของท่านนบีมีความประเสริฐกว่าชาวคัมภีร์ก่อนหน้านี้ด้วยการที่พวกเขาได้รับการชี้ทางให้ใช้วันศุกร์เป็นวันสำคัญประจำสัปดาห์ของพวกเขา เป็นวันที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นหากพวกเขาต้องการสร้างตัวตนของประชาชาติให้มีประสิทธิภาพสมตามที่ท่านนบีได้พยายามมาตั้งแต่แรก

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล