หมวดหมู่เนื้อหา

معلومات المواد باللغة العربية

การจ้าง

จำนวนเนื้อหา: 1

  • ไทย

    DOC

    อธิบายความหมายและหุก่มของการเช่า-จ้าง เคล็ดลับการบัญญัติการเช่า-จ้าง ประเภทของการเช่า-จ้าง เงื่อนไขของการเช่า-จ้าง หุก่มการให้เช่าต่อในสิ่งที่เช่า สภาพของการจ่ายค่าเช่า-จ้างตามปกติวิสัย วาญิบต้องจ่ายค่าเช่า-จ้างเมื่อใด หุก่มการขายสิ่งที่ให้เช่า หุก่มของการชดใช้ในสิ่งที่ถูกเช่า หุก่มการรับค่าจ้างจากการทำอะมัลหรืออิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ หุก่มการทำงานเป็นลูกจ้างคนกาฟิรของมุสลิม หุกมการจ้าง-ให้เช่าแก่คนที่ทำสิ่งต้องห้าม หุก่มการจ่ายค่าชดเชยเพื่อแลกกับการขอยกเลิกให้เช่า หุก่มการกำหนดเงื่อนไขการลงโทษหรือปรับ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์