หมวดหมู่เนื้อหา

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  บทเรียนจากหะดีษญิบรีลที่ได้มาหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และกล่าวถึงบุคคลสามประเภทที่ต้องประสบกับความหายนะ หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือผู้ที่มีชีวิตในเดือนเราะมะฎอน แต่บาปของเขายังอยู่กับเขาและไม่ได้รับการอภัยโทษแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่เราะมะฎอนคือฤดูกาลแห่งความดีงามและการอภัยโทษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว

 • PDF

  เราะมะฎอน คือโอกาสที่ดีสำหรับผู้ศรัทธาที่จะคืนดีกับอัลกุรอาน ด้วยการอ่าน ตะดับบุร และศึกษาความหมาย รวมทั้งการนำมันมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะหากไม่ใช่เดือนนี้แล้วก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายอย่างแน่นอน ดังนั้น เรามาคืนดีกับอัลกุรอานกันเถิด ด้วยการอ่านอัลกุรอานให้จบเล่มอย่างน้อยหนึ่งครั้งในเดือนนี้

 • PDF

  ละหมาดสุนัตฟัจญ์รฺเป็นอิบาดะฮฺอันประเสริฐที่ท่านนบีรักษามันไว้ และสนับสนุนเศาะหาบะฮฺให้ทำมัน และกล่าวถึงมันว่า –เพราะมันมีผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่- ดีกว่าดุนยาและสิ่งทั้งหมดในนั้น และเมื่อท่านเห็นผู้ใดละหมาดสุนัตหลังละหมาดฟัจญ์รฺ ท่านจะแสดงความรังเกียจ แต่พอทราบว่าเป็นการละหมาดชดใช้สุนัตฟัจญ์รฺ ท่านก็นิ่งและยอมรับในเรื่องดังกล่าว เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  หัจญ์มับรูรนั้นคือหัจญ์ที่สมบูรณ์แบบ ปราศจากสิ่งที่ทำให้ผลบุญบกพร่อง มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นที่รักของอัลลอฮฺมากที่สุด เพราะในนั้นมีการแสดงความเป็นบ่าวของมนุษย์ต่ออัลลอฮฺในหลากหลายรูปแบบ อัลลอฮฺทรงสัญญาว่าจะตอบแทนรางวัลอย่างใหญ่หลวง และจะทรงให้อภัยต่อบาปต่างๆ จนกระทั่ง มุสลิมผู้ทำหัจญ์กลับภูมิลำเนาไปในสภาพขาวสะอาดปราศจากบาปเหมือนกับตอนที่แม่เขาเพิ่งจะคลอดเขาออกมา เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก http://IslamHouse.com/78415

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ เตือนใจให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติอะมัลต่างๆ หลังจากที่เดือนเราะมะฎอนได้ผ่านพ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตกับอัลกุรอาน เฉกเช่นที่เคยปฏิบัติมาในเดือนเราะมะฎอน คุฏบะฮฺยังกล่าวถึงความประเสริฐบางข้อของอัลกุรอาน รวมถึงตัวอย่างจากยุคอดีตที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้คนรุ่นหลังได้ให้ความสำคัญกับอัลกุรอาน

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความลับของเดือนเราะมะฎอนในการสร้างบุคลิกลักษณะที่ดีของมุสลิม ทั้งในด้านจิตวิญญาณ สติปัญญา ร่างกาย และการเข้าสังคม ภารกิจต่างๆ ในเดือนเราะมะฎอนล้วนแล้วส่งผลต่อการพัฒนาตนเองสู่ความสมบูรณ์ครอบคลุมในชีวิตทุกๆ ด้าน และมีส่วนช่วยออกแบบสไตล์การดำเนินชีวิตที่สวยงามภายใต้ร่มเงาคำสอนอิสลามที่เรียบง่ายทรงพลัง

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ มาร่วมทำความเข้าใจบทเรียนจากเดือนเราะมะฎอนในด้านต่างๆ อาทิ บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทเรียนด้านการอบรมขัดเกลา บทเรียนด้านจรรยามารยาท บทเรียนด้านสังคม เพื่อสานต่อบรรยากาศแห่งความดีที่ยั่งยืนตลอดทั้งปี

 • PDF

  เราะมะฎอน คือเดือนแห่งอัลกุรอาน ซึ่งอัลกุรอานถูกประทานลงมาเริ่มแรกในเดือนนี้ อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาด้วยการกล่าวถึงการถือศีลอดและผลดีของมัน และอัลลอฮฺยังได้กำหนดให้อ่านอัลกุรอานในเดือนนี้ให้ได้มากที่สุด และนี่คือตารางอ่านอัลกุรอานเพื่อให้เคาะตัมจบเล่ม หนึ่งรอบ สองรอบ และสามรอบ (ในหนึ่งเดือน) พร้อมกับระบุจำนวนหน้าที่ให้อ่านในแต่ละวันและคืน และช่วงเวลาที่แนะนำให้อ่าน.

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ อะไรคือ "อีมาน" และ "อิห์ติสาบ" ในการถือศีลอด, การกิยาม และลัยละตุลก็อดร์ ? ทำไมท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงต้องทวนสองเงื่อนไขนี้ถึงสามวาระในเดือนเราะมะฎอน ? ตามที่ปรากฏในหะดีษของท่าน อธิบายความหมายโดยสรุปถึงสองเงื่อนไขหลักนี้ ที่จะทำให้การถือศีลอดของเราเกิดผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 • ทวิตรอมฎอน อาหรับ

  PDF

  ประกอบด้วยสารต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับมุสลิมทุกคนในเดือนรอมฎอน

 • PDF

  ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆที่สำคัญสำหรับชาวมุสลิในเดือนรอมฎอน

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ สะกิดเตือนและปลุกจิตสำนึกชาวมุสลิมให้ตื่นตัวกับการมาถึงของเดือนเราะมะฎอน และให้เห็นความสำคัญของอัลกุรอาน ซึ่งเป็นประการหลักที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้ จึงควรตั้งใจและจัดการตัวเองให้สามารถเชื่อมโยงกับอัลกุรอานให้มากที่สุดในช่วงเวลาอันมีค่าของเดือนเราะมะฎอน โดยหวังว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนและแรงผลักดันให้ชีวิตได้ผูกพันกับอัลกุรอานตลอดไป

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ การเตรียมตัวและวางแผนสำหรับเดือนเราะมะฎอน เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องให้พร้อมสำหรับการรับประโยชน์อย่างเต็มที่เมื่อเราะมะฎอนมาถึง ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอด การละหมาดกลางคืน การอ่านอัลกุรอาน การดูแลสังคมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่จะตักตวงความดีงามในระดับปัจเจกและสังคมอย่างดีเยี่ยม

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  บทบรรยายที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการศิยาม (การถือศีลอด) และการประทานอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอน ซึ่งแท้จริงแล้ว หากสังเกตโดยไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก็จะเห็นว่า ฟัรฎูการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนมีความเกี่ยวข้องแนบแน่น กับการที่อัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมาในเดือนอันยิ่งใหญ่นี้

 • PDF

  คำถาม: ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวและเราะฎอนกำลังจะมาเยือน ผมจะดูแลครอบครัวและหล่อหลอมพวกเขาอย่างไรให้ได้รับความจำเริญในระหว่างเดือนนี้? ฟัตวาจากเว็บไซต์อิสลามถามตอบ โดยเชคมุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด

 • PDF

  การบริจาคอย่างลับๆทำให้ผู้บริจาคห่างไกลจากการโอ้อวด และช่วยให้เขามีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ และการเป็นรักษาเกียรติของเขาไม่ให้ตกต่ำต่อหน้าผู้อื่น ดังนั้น ด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺจึงทรงสนับสนุนเรื่องนี้ และท่านรซูลก็ได้สัญญากับผู้ที่บริจาคอย่างลับมากๆว่าเขาจะได้รางวัลตอบแทนอย่างใหญ่หลวงในวันกิยามะฮฺ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  การบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ป้องกันไฟนรก และรอดพ้นจากความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะฮฺ และมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผลบุญของมันจะยังคงมีขึ้นให้แก่เจ้าของมันถึงแม้เขาจะตายไปแล้วก็ตาม เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  การบริจาคเป็นความดีงามทั้งหมด มันยังความจำเริญแก่ทรัพย์สิน และเป็นเหตุให้ได้รับริสกีปัจจัยยังชีพ และสิ่งใดที่คนเราบริจาคไปนั้นคือทรัพย์สินที่แท้จริงของเขา เพราะเขาจะพบมันในวันกิยามะฮฺ เป็นสิ่งที่เขาต้องการมันมากที่สุดแล้ว เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  การบริจาค และการใช้จ่ายทรัพย์สินในทางที่ดีคือการแสดงความเชื่อฟังปฏิบัติตามที่อัลลอฮฺ และเราะซูลส่งเสริมให้กระทำ เพราะเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์อย่างมหาศาลแก่บ่าวของพระองค์ และอัลลอฮฺทรงทำให้มันเป็นสาเหตุที่นำมาซึ่งความจำเริญในทรัพย์สินที่ถูกจ่ายออกไป โดยที่มันจะไม่ลดน้อยลงไป และอัลลอฮฺจะทรงรับการบริจาคจาก(ทรัพย์สิน)ที่หามาโดยสุจริต(เท่านั้น) และจะทรงเพิ่มพูนมันให้แก่เจ้าของมันในวันกิยามะฮฺเป็นการตอบแทนเขา เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

หน้า : 12 - จาก : 1
ส่งฟีดแบ็ก