ความประเสริฐของการละหมาด

คำอธิบาย

อธิบายรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความประเสริฐของการละหมาด และอะมัลต่างๆ ที่เีกี่ยวข้องกับละหมาด พร้อมหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์

รายละเอียดแบบเต็ม

ความประเสริฐของการเดินไปละหมาด และการละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสญิด

ความประเสริฐของผู้ที่เดินทางไปกลับมัสยิด

ความประเสริฐของการไปละหมาดด้วยความสำรวม ความสงบเสงี่ยมและไม่เร่งรีบ

ความประเสริฐของการกล่าวคำว่า “อามีน”

ความประเสริฐของการละหมาดในเวลา

ความประเสริฐของการละหมาดฟัจญ์รฺ(ศุบหฺ)และละหมาดอัศรฺ

ความประเสริฐของการละหมาดอิชาอ์และละหมาดศุบหฺ

ความประเสริฐของการรอละหมาดหลังจากได้ละหมาดมาแล้ว

ความประเสริฐของการนั่งในสถานที่ละหมาดหลังจากละหมาดศุบหฺแล้ว

ความประเสริฐของวันศุกร์

ความประเสริฐของการอาบน้ำ(ซุนนะฮฺ)วันศุกร์ การฟังคุฏบะฮฺ และการละหมาดวันศุกร์

ความประเสริฐของช่วงเวลาหนึ่งในวันศุกร์คือช่วงเวลาหลังอัศรฺ

ความประเสริฐของละหมาดสุนัตก่อนและหลังละหมาดฟัรฎู

ความประเสริฐของละหมาดกิยามุ้ลลัยลฺ (ละหมาดกลางคืน)

ความประเสริฐของละหมาดวิตรฺช่วงหลังเที่ยงคืน

ความประเสริฐของการละหมาดและการขอพรในช่วงหลังเที่ยงคืน

ความประเสริฐของการขอพรในช่วงกลางคืน

ความประเสริฐของการละหมาดฎุหาและความประเสริฐของช่วงเวลาดังกล่าว

ความประเสริฐของการก้มกราบที่ยาวนานและบ่อย

ความประเสริฐของการละหมาดสุนัตที่บ้าน

ความประเสริฐของการละหมาดฟัรฎูและการละหมาดสุนัต

ความประเสริฐของการอ่านวิริด(บทขอพร)หลังจากการให้สลามหลังละหมาดฟัรฺฎู

ความประเสริฐของการละหมาดแก่ผู้ตายและการติดตามศพ

ความประเสริฐของผู้ที่ถูกละหมาดโดยมุสลิม

ความประเสริฐของผู้สูญเสียคนที่รัก และผลตอบแทนสำหรับเขาจะอยู่ ณ อัลลอฮฺ

ความประเสริฐของการละหมาดที่มัสญิดมักกะฮฺ(มัสยิดหะรอม)และมัสยิดที่มะดีนะฮฺ(มัสยิดอัลนะบะวีย์)

ความประเสริฐของการละหมาดที่มัสยิดบัยตุลมักฺดิส

ความประเสริฐของการละหมาดที่มัสยิดกุบาอ์

ส่งฟีดแบ็ก