หมวดหมู่เนื้อหา

 • PDF

  เนื้อหาในหนังสือพูดถึงความหมายของเศาะหาบะฮฺ ความประเสริฐ สถานะ และหน้าที่ของมุสลิมต่อพวกเขาตามหลักความเชื่อของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ

 • PDF

  สิทธิของเศาะหาบะฮฺที่ประชาชาตินี้ต้องมอบให้ เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีความสำคัญในประเด็นสิทธิของเศาะหาบะฮฺ ซึ่งได้กล่าวถึงนิยามของเศาะหาบะฮฺ ตำแหน่งที่สูงส่งและสถานะที่ยิ่งใหญ่ของเศาะหาบะฮฺ และอธิบายสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ศรัทธาต้องมอบให้แก่พวกเขา อันเนื่องมาจากพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดหลังจากบรรดานบี พร้อมด้วยหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

 • PDF

  อิสลามส่งเสริมให้เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ และให้สร้างความสนิทสนมต่อกัน และห้ามการตัดขาดและการหันหลังให้กัน หรือสิ่งใดๆที่จะชักนำผู้คนไปสู่สิ่งต่างๆเหล่านี้ และเพราะอย่างนี้อัลลอฮฺจึงทรงใช้ให้เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ และเตือนไม่ให้ตัดขาดมัน และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เองก็ได้กำชับใช้และส่งเสริมในเรื่องนี้ และบอกว่ามันคือสาเหตุที่ทำให้อายุยืนและมีริสกีกว้างขวาง เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  บิดามารดานั้นมีสิทธิ์อันยิ่งใหญ่ต่อคนเรา อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวไว้คู่กันกับสิทธิของอัลลอฮฺอันเป็นมูลเหตุให้อัลลอฮฺทรงสร้างญินและมนุษย์ขึ้นมา นั่นก็คือ การทำอิบาดะฮฺต่อพระองค์ และทรงสั่งใช้ให้ประพฤติดีและทำดีต่อท่านทั้งสอง นั่นก็เพราะบิดามารดา ต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างยิ่ง –โดยเฉพาะมารดา- ในการอบรมเลี้ยงดูและเอาใจใส่ลูกๆ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะหกาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  สมควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ศรัทธาที่จะต้องมีความตื่นตัวและรีบเร่งทำความดี เพราะชีวิตของคนเราช่างสั้นนัก และความตายนั้นก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าความตายจะมาเยือนเขาเมื่อใด บทความนี้ยกตัวอย่างเรื่องราวจากอดีต หลักฐานสนับสนุนจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ รวมถึงระบุตัวอย่างผลดีต่างๆ ในการเร่งทำความดีก่อนจะหมดโอกาส

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความสำคัญของอัลกุรอานในวิถีแห่งการตัรบิยะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ได้ประสบความสำเร็จมาแล้วในการสร้างประชาชาติค็อยเราะอุมมะฮฺที่เป็นเหล่าเศาะหาบะฮฺในยุคของท่าน ถือว่าเป็นแบบอย่างอันยิ่งใหญ่ที่ควรค่าแก่การตรึกตรองและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประชาชาติที่ดีเลิศในยุคสมัยปัจจุบัน เฉกเช่นที่บรรดาเศาะหาบะฮฺได้รับการสร้างมาเยี่ยงนั้นจากมือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

 • PDF

  นักเขียน : มุนีร มุฮัมมัด ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  จิตสำนึกเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ ภาระรับผิดชอบ และการทำงาน บทความนี้กล่าวถึงจิตสำนึกบางประการที่เป็นผลมาจากอะมัลต่างๆ ที่มุสลิมได้ปฏิบัติในเดือนเราะมะฎอน อาทิ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความอดทน เศรษฐกิจพอเพียง การช่วยเหลือเกื้อกูล การให้อภัยซึ่งกัน ต้นฉบับจากเว็บอิสลามมอร์

 • PDF

  เราะมะฎอน คือเดือนแห่งอัลกุรอาน ซึ่งอัลกุรอานถูกประทานลงมาเริ่มแรกในเดือนนี้ อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาด้วยการกล่าวถึงการถือศีลอดและผลดีของมัน และอัลลอฮฺยังได้กำหนดให้อ่านอัลกุรอานในเดือนนี้ให้ได้มากที่สุด และนี่คือตารางอ่านอัลกุรอานเพื่อให้เคาะตัมจบเล่ม หนึ่งรอบ สองรอบ และสามรอบ (ในหนึ่งเดือน) พร้อมกับระบุจำนวนหน้าที่ให้อ่านในแต่ละวันและคืน และช่วงเวลาที่แนะนำให้อ่าน.

 • PDF

  อธิบายหลักฐานจากอัลกุรอานที่ชี้อย่างชัดเจนว่าการเข้าสวรรค์นั้นจะต้องประกอบด้วยความศรัทธาและการปฏิบัติความดี โดยได้รวบรวมคุณงามความดีจำนวนสี่สิบประการตามที่ปรากฏในหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งล้วนเป็นความดีงามที่มุสลิมสามารถจะเอามาปฏิบัติได้ในชีวิตของตนเอง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นสวนสวรรค์จากอัลลอฮฺ ด้วยการยึดมั่นและทำอะมัลต่างๆ เหล่านั้นอย่างจริงจังให้สมบูรณ์

 • PDF

  เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ ซึ่งได้อธิบายถึงความหมายของอัลกุรอานอย่างรวบรัด และสิ่งที่เราจำเป็นต้องศรัทธาต่ออัลกุรอาน เชื่อในทุกสิ่งที่อัลกุรอานได้ชี้แจงไว้ และนำหุุกมต่างๆที่ไม่ได้ถูกยกเลิกไปปฏิบัติ

 • PDF

  การรักและการโกรธเพื่ออัลลอฮฺนั้นคือสายใยศรัทธาที่แน่นแฟ้นที่สุด และผู้ศรัทธานั้นถูกใช้ให้มีความรักต่อผู้ศรัทธาและคนดีทั้งหลาย และ(ถูกใช้)ให้โกรธไม่พอใจพวกผู้ปฏิเสธ และความรักความโกรธแบบนี้นั้นเป็นเรื่องศาสนาเพื่อการใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ และคนเรานั้นจะถูกต้อนให้มารวมอยู่กับคนที่เขารักในวันกิยามะฮฺ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  กล่าวถึงสิทธิต่างๆ ของบรรดาเศาะหาบะฮฺ และหุก่มของผู้ที่ด่าทอสาปแช่งเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม และกล่าวถึงสิทธิของบรรดาภรรยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รายชื่อของภรรยาของท่านนบีมีใครบ้าง และหุก่มของผู้ที่กล่าวหาใส่ร้ายภรรยาของท่านนบี เป็นบทความจากหนังสือ มุคตะศ็อรฺ ลุมอะตุล อิอฺติกอด ของเชค มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ

 • PDF

  ในวันกิยามะฮฺ ผู้คนจะประสบกับความเหน็ดเหนื่อยตรากตรำอย่างหนักหน่วง ดวงอาทิตย์เข้ามาใกล้พวกเขาเพียงไมล์เดียว แล้วความอึดอัดความคับอกคับใจมีมากถึงขั้นที่ไม่มีใครล่วงรู้ได้นอกจากอัลลอฮฺ แต่ในสภาพการณ์แบบนี้ ยังมีผู้คนที่ได้อยู่ในร่มเงาของพระผู้ทรงเมตตาอย่างผ่อนคลายและปลอดภัย และในหมู่พวกเขานั้นมีคน 7 จำพวกดังที่ได้ถูกกล่าวในหะดีษนี้ พวกเขามีลักษณะที่เหมือนกันคือมีความกลัวต่ออัลลอฮฺ และบริสุทธิ์ใจในการประกอบคุณงามความดีเพื่ออัลลอฮฺทั้งๆ ที่มีสิ่งยั่วยุอย่างหนักให้ทำในสิ่งตรงข้าม ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวถึงพวกเขาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พวกเราอยากทำการงานของพวกเขา และเพื่อส่งเสริมให้เราทำมัน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  มุสลิมเป็นพี่น้องกัน ความผูกพันฉันพี่น้องร่วมศรัทธามัดรวมพวกเขาเอาไว้ และสำหรับพี่น้องมุสลิมของเขามีสิทธิ์ที่พี่น้องของเขาต้องทำให้ ตามที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิวะสัลลัม ได้ชี้แนะไว้ และได้เตือนถึงสิ่งที่จะมาทำลาย หรือทำให้ความเป็นพี่น้องนี้เปราะบางลงเพื่อให้ระวังในเรื่องดังกล่าว เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ วิเคราะห์หนึ่งในความพิเศษและความงดงามของศาสนาอิสลาม จากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ผูกความเป็นพี่น้องระหว่างเศาะหาบะฮฺผู้อพยพชาวมุฮาญิรีนจากมักกะฮฺ กับผู้ช่วยเหลือชาวอันศอรฺแห่งมะดีนะฮฺ เป็นเอกลักษณ์อันมหัศจรรย์ในบันทึกประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้าและหลังจากนั้นอีกเลย พร้อมอธิบายข้อคิดต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ท่ามกลางสังคมที่ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งอย่างในยุคปัจจุบัน

 • PDF

  การดะอฺวะฮฺไปสู่วิถีของชาวสะละฟุศศอลิหฺ ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีความสอดคล้องกับพวกเขาในเรื่องหลักยึดมั่นศรัทธาเพียงอย่างเดียว ตามที่หลายต่อหลายคนเข้าใจกัน –แม้ว่าหลักยึดมั่นศรัทธานั้นคือหลักการสำคัญประการแรกและมีความสำคัญมากที่สุดก็ตาม- ซึ่งที่จริงแล้วเราต้องมีความสอดคล้องกับพวกเขาในทุกแง่มุมของศาสนาที่ยิ่งใหญ่นี้ ไม่ว่าจะในเรื่องหลักยึดมั่นศรัทธา หลักบัญญัติต่างๆ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน และอื่นจากนี้ เพราะวิถีของชาวสะละฟุศศอลิหฺที่เรากำลังเรียกร้องผู้คนไปสู่มันนั้นไม่ใช่เป็นความรู้ที่มีอยู่ในสมองเพียงอย่างเดียว แต่มันได้หมายรวมถึงวิถีของพวกเขาทั้งในเรื่องอะกีดะฮฺ ความคิด อุปนิสัย และจริยธรรมอันดีงามทั้งหลาย ใช่แต่เท่านั้นยังหมายรวมถึงทุกคำพูดและการกระทำต่างๆ อีกด้วย

 • video-shot

  MP4

  ความประเสริฐของการอ่านอัลกุรอาน คำอธิบายหะดีษเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเชคอิบนุอุษัยมีน

 • PDF

  การบริจาค และการใช้จ่ายทรัพย์สินในทางที่ดีคือการแสดงความเชื่อฟังปฏิบัติตามที่อัลลอฮฺ และเราะซูลส่งเสริมให้กระทำ เพราะเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์อย่างมหาศาลแก่บ่าวของพระองค์ และอัลลอฮฺทรงทำให้มันเป็นสาเหตุที่นำมาซึ่งความจำเริญในทรัพย์สินที่ถูกจ่ายออกไป โดยที่มันจะไม่ลดน้อยลงไป และอัลลอฮฺจะทรงรับการบริจาคจาก(ทรัพย์สิน)ที่หามาโดยสุจริต(เท่านั้น) และจะทรงเพิ่มพูนมันให้แก่เจ้าของมันในวันกิยามะฮฺเป็นการตอบแทนเขา เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  ความเป็นพี่น้องร่วมศาสนา บทความถอดเทปจากคุฏบะฮฺของเชคศอลิหฺ บิน เฟาซาน อัล-เฟาซาน กล่าวถึงความสำคัญของการพี่น้องในอิสลามซึ่งแน่นแฟ้นและมั่นคงกว่าการพี่น้องร่วมสายเลือด ท่านได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและสุนนะฮฺที่ระบุถึงความจำเป็นที่มุสลิมต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวและต้องไม่แตกแยก เพราะถ้าหากพวกเขาทำเช่นนั้นได้ก็จะสามารถนำโลกนี้ให้สันติสุขได้เช่นที่บรรดาบรรพบุรุษอิสลามได้เคยนำมาแล้ว ท่านยังได้ยกตัวอย่างต่างๆ ที่เป็นสิ่งพึงระวังในการปฏิสัมพันธ์ที่อาจจะบ่อนทำลายความเป็นพี่น้องกันอีกด้วย

หน้า : 15 - จาก : 1
ส่งฟีดแบ็ก