ความประเสริฐของบรรดาสหายหรือเศาะหาบะฮฺของท่านนบี

คำอธิบาย

บทความว่าด้วยความประเสริฐของบรรดาสหายท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อาิทิ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ ความประเสริฐของวงศ์วานท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ความประเสริฐของชาวมุฮาญิรีน(มุสลิมที่อพยพมาจากเมืองมักกะฮฺ) และชาวอันศอรฺ (ชาวเมืองมะดีนะฮฺที่คอยช่วยเหลือชาวมุฮาญิรีน) ความประเสริฐของบรรดาเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรม

Download
ส่งฟีดแบ็ก