หมวดหมู่เนื้อหา

معلومات المواد باللغة العربية

คำเทศนาเรื่องครอบครัวและชุมชน

จำนวนเนื้อหา: 1

  • ไทย

    MP3

    ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

    คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงข้อเท็จจริงของความสุขตามทัศนะอิสลาม ซึ่งมุ่งเน้นที่การให้มนุษย์ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าและประกอบความดีงาม การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ความรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี การดูแลหัวใจ และการผูกสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้า