หมวดหมู่เนื้อหา

معلومات المواد باللغة العربية

เคาะวาริจญ์ และมุอฺตะซิละฮฺ

จำนวนเนื้อหา: 5

 • ไทย

  PDF

  บทความที่อธิบายประเด็นต่าง ๆ ว่าด้วยการก่อการร้าย ทั้งในด้านศัพท์บัญญัติ ความเป็นมา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการอธิบายที่รัดกุมผ่านมุมมองจากผู้รู้ด้านศาสนาอิสลามของมุฟตีย์หรือผู้ชี้ขาดปัญหาศาสนาสูงสุดแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : สุไลมาน บุญชม ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  บรรยายโดย อ.สุไลมาน บุญชม ในโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามโดยมูลนิธิสันติชน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการญิฮาดและการก่อการร้ายในอิสลาม ซึ่งมักจะเป็นประเด็นปัญหาที่สร้างความเคลือบแคลงสงสัยในหมู่ผู้ไม่ใช่มุสลิม ทั้งนี้ผู้บรรยายได้อธิบายแง่มุมต่างๆ ที่น่าจะเป็นคำตอบในระดับหนึ่งเกี่ยวกับความเข้าใจผิดในเรื่องดังกล่าว

 • ไทย

  DOC

  บทความแนะนำกลุ่มเคาะวาริจญ์โดยสรุป อาิทิ นิยามกลุ่ม ประวัติความเป็นมา รายชื่อผู้เป็นต้นตอแนวคิด คุณลักษณะเฉพาะ อันตรายของแนวคิดแบบเคาะวาริจญ์ กลุ่มต่างๆ ที่แตกแยกออกมาจากกลุ่มนี้

 • ไทย

  PDF

  อธิบายถึงข้อเท็จจริงของบุคลิกภาพของท่านนบีมุหััมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม และการเชิญชวนของท่าน รวมทั้งเรียกร้องให้ผู้ใส่ไคล้ทบทวนพฤติกรรมการกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องต่อท่าน และเชิญชวนให้มีการศึกษาชีวประวัติของท่าน ด้วยวิธีการสนทนาอย่างเป็นธรรม

 • ไทย

  PDF

  บทความแนะนำแนวคิดกลุ่มอัล-อิบาฎียะฮฺโดยสรุป อาทิ นิยามกลุ่ม ผู้ก่อตั้งแนวคิด คุณลักษณะเฉพาะ ปราชญ์ในแนวคิดนี้ และบททบทวนบางประการเกี่ยวกับแนวความคิดของกลุ่มนี้