หมวดหมู่เนื้อหา

معلومات المواد باللغة العربية

คำเทศนาเกี่ยวกับการประกอบอิบาดะฮ์

จำนวนเนื้อหา: 2

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความสุขที่แท้จริงที่มนุษย์สัมผัสได้จากการมอบตัวเป็นบ่าวต่ออัลลอฮฺ หรือสภาพที่เรียกว่า อุบูดียะฮฺ ต่อเอกองค์อัลลอฮฺเพียงพระองค์ เป็นความสุขที่พึงแสวงหาเพื่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และได้กล่าวถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งสิ่งดังกล่าวด้วย

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงข้อเท็จจริงของความสุขตามทัศนะอิสลาม ซึ่งมุ่งเน้นที่การให้มนุษย์ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าและประกอบความดีงาม การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ความรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี การดูแลหัวใจ และการผูกสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้า