معلومات المواد باللغة العربية

จำนวนเนื้อหา: 4

 • ไทย

  PDF

  ลักษณะของพวกมุนาฟิกนั้นมามากมายอัลกุรอานได้เตือนไว้ และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวถึงบางลักษณะเอาไว้เพื่อเตือนประชาชาติของท่านจะได้ไม่พลาดพลั้งไปทำแล้วจะกลายเป็นคนที่คล้ายคลึงกับพวกเขา และส่วนหนึ่งก็คือ ลักษณะทั้งสี่ประการเหล่านี้ การคดโกง การทรยศ การโกหก และการทำเลว ทั้งสี่ข้อนี้แทบจะไม่เกิดกับผู้ใดเลยนอกจากคนที่เป็นมุนาฟิกเท่านั้น และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้บอกกล่าวเช่นกันถึงเครื่องหมายของการเป็นมุนาฟิกคือ มีความหนักอึ้งในการละหมาดอิชาอ์และฟัจญ์รฺ และมันเป็นสิ่งที่เกิดกับมุสลิมบางคนในทุกวันนี้ มุสลิมจึงควรรู้จักลักษณะต่างๆเหล่านี้ และระวังไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  ทบทวนตัวเองกับการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านของกาลเวลา วิเคราะห์เป้าหมายของสูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ มนุษย์สามประเภทในสูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ คุณลักษณะเครื่องหมายต่างๆ ของพวกมุนาฟิก อันตรายอันใหญ่หลวงของการนิฟากกลับกลอก จุดยืนของเศาะหาบะฮฺบางท่านกับความกลัวต่อการเป็นมุนาฟิก

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อัลกุรอานพูดถึงมนุษย์หลายประเภท ทั้งผู้ศรัทธา ผู้ปฏิเสธ และผู้กลับกลอก ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ให้รู้จักอย่างถ่องแท้ เพื่อให้มีการตื่นตัว นิฟากหรือการกลับกลอกไม่จริงใจในการเป็นมุสลิมเป็นโรคร้ายที่ดำรงอยู่ในสังคมมุสลิมทุกยุคสมัย การพูดถึงนิฟากเพื่อให้มุสลิมป้องกันตัวเองจากการเป็นโรคนิฟาก และไม่หลงกลตกเป็นเหยื่อของมุนาฟิก ภัยนิฟากมีความรุนแรงเยี่ยงเดียวกันกับการปฏิเสธศรัทธา และอาจจะอันตรายมากกว่าด้วยซ้ำเนื่องจากมันแฝงอยู่ในคนมุสลิมด้วยกัน คุฏบะฮฺได้ยกตัวอย่างการตื่นตัวของบรรดาเศาะหาบะฮฺและชาวสะลัฟที่ระแวดระวังต่อปัญหานิฟาก ซึ่งเป็นประเด็นที่คนเหล่านี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สะท้อนถึงอันตรายของโรคนิฟากนี้ได้อย่างชัดเจน

 • ไทย

  PDF

  อันตรายของการนิฟากกลับกลอก หรือการเป็นมุนาฟิก กล่าวถึงปัญหาร้ายแรงประการหนึ่งของประชาชาติมุสลิม เป็นโรคร้ายภายในสังคมที่กัดกร่อนความเข้มแข็งของประชาคมมุสลิม อธิบายประเภทและตัวอย่างต่างๆ ของสภาพมุนาฟิก พร้อมคำแนะนำที่จะทำให้รอดพ้นจากสภาพดังกล่าว จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์