หมวดหมู่เนื้อหา

  • เชชเนีย

    PDF

    ส่วนหนึ่งของการละหมาดสุนัตที่ประเสริฐคือละหมาดดุฮา และท่านนบี อะลัยฮิศเศาะลาฮฺวัสสลาม ก็ได้กระชับอย่างรบเร้าและได้สั่งเสียให้กับเศาะหาบะฮฺบางท่าน ดังนั้นจึงสมควรที่จักต้องศึกษาถึงความประเสริฐและหุก่มต่าง ๆ เกี่ยวกับการละหมาดดุหา และส่วนหนึ่งคือการรักษาการละหมาดดุหา และนี้คือบทความที่เกี่ยวกับบางบทบัญญัติของการละหมาดดุหา

ส่งฟีดแบ็ก