ตัฟซีร สูเราะฮฺ อัน-นาซิอาต

คำอธิบาย

ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัน-นาซิอาต ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย และประกอบด้วยบทเรียนบางประการจากสูเราะฮฺ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล