ตัฟซีร สูเราะฮฺ อัล-มุลก์

คำอธิบาย

ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-มุลก์ ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล
ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย พร้อมแทรกบทเรียนต่างๆ ที่ได้รับไว้ด้วยในบางครั้ง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก