บรรยายพิเศษ แนะนำอิสลามสำหรับผู้สนใจอิสลาม

คำอธิบาย

บรรยายพิเศษในการอบรมผู้สนใจอิสลามของมูลนิธิสันติชน เป็นข้อมูลเนื้อหาพื้นฐานของอิสลาม เริ่มด้วย คำสอนเกี่ยวกับวิญญาณ การขัดเกลาจิตใจและวิญญาณ ผ่านคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าที่นำมาสอนและเผยแพร่โดยนบีมุหัมมัด คุณลักษณะที่สำคัญของนบีหรือศาสนทูต หน้าที่ของนบี วิถีทางตามท่านนบี หัวใจและการควบคุมหัวใจด้วยการยำเกรงพระเจ้า เมล็ดพันธุ์แห่งการศรัทธา ผลพวงแห่งการศรัทธา และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ อีกพอสมควร

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล