หนังสือชีวประวัติท่านศาสนทูตมุฮัมหมัด ﷺ โดยย่อเเละคุณลักษณะอันโดดเด่น

ผู้เขียน :

สำนักพิมพ์:

คำอธิบาย

หนังสือชีวประวัติท่านศาสนทูตมุฮัมหมัด ﷺ โดยย่อเเละคุณลักษณะอันโดดเด่น : หนังสือภาษาไทย , ผู้ประพันธ์ดร.ฮัยซัม ซัรฮาน , เป็นการประมูลเนื้อหาอย่างง่าย ที่สำคัญสำหรับผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ชีวประวัตินบีเเละเเนวทางการดำเนินชีวิตของท่าน ,เเละเป็นการนำเสนอคุณลักษณะสำคัญที่ควรรู้ทั้งด้านรูปพรรณสัณฐาน , จรรยามารยาท , เครือญาติ , ตลอดจนภรรยาของท่าน. ผู้ประพันธ์ได้ทำการจัดเรียงเนื้อหาอย่างสวยงาม ด้วยการวางเนื้อหาในรูปเเบบตารางเเละเเบ่งประเภทต่างๆอย่างลงตัว , เเละจัดเรียงทุกเนื้อหาตามตัวบทเเล้วปิดท้ายด้วยประเด็นคำถามเเละบททดสอบต่างๆ , ทั้งนี้ได้คำนึงไม่ให้เป็นการสรุปจนเกิดความบกพร่อง เเละยืดยาวจนเกิดความเบื่อหน่าย.

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล