Kahawpuan iban Kamumpaatan Sarsilah sin Nabiy -salawat iban salam kaniya- iban sin Shamāil niya

Pag-akda :

The Publisher:

Maikling buod

Kahawpuan iban Kamumpaatan Sarsilah sin Nabiy -salawat iban salam kaniya- iban sin Shamāil niya: kitāb jiyulbahasa pa Bahasa Sinug, adapun siyūlat hi Dr. Haytham Sarhān. In luun niya ini, mga kabtangan maniyu'-tiyu' adapun hipu’ sin kamumpaatan, subay labi-ingatun sin mga sila amuin yaun duun in sababa'-baba' tagi-baya' humāti sin Nabiy niya  iban sin sarsilah agad na in pamandu' niya, iban na sin mga kalalagihan ingatun dayng ha mga sipat-kapapanjari kaniya iban sin sipat-tabiat niya, agad na in pangingat sin lahasiya’ niya iban sin kaasawahan niya. Hīnang niya ini ha salingkat-lingkat pangangarihan, ha ragbus sin mga jadwal iban parbahagian, amuin biyayta niya in mutallak maksud agad na in ma’na sin kabtangan, sarta pag-ubus sin mga tiyap-tiyap parbahagian biyutangan niya mga panangsubu iban ikhtibār, katān ini wayruun pagpahawpu kiyakulangan atawa kan pagpahaba makalisu.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: