Korisni sažetak životopisa Poslanika i njegovih vrlina

Autor :

Izdavač:

Opis

Korisni sažetak životopisa Poslanika i njegovih vrlina: Knjiga u prijevodu na bosanski jezik djelo je autora dr. Hejsema Serhana. Sadrži koncizne informacije neophodne svakome ko se imalo zanima za život svoga Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i nejgovu uputu, te najvažnije njegove moralne i fizičke osobine, kao i sažeto predstavljanje njegovih supruka i porodice. Autor se potrudio da knjigu predstavi na inovativan način, kroz tabelarni prikaz, a nakon svake teme dao je pitanja. Izbjegao je suvišno odugovlačenje, ne izostavivši ništa bitno.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu