معلومات المواد باللغة العربية

จำนวนเนื้อหา: 11

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายความสำคัญของการคบหาเพื่อนและมิตรสหายที่ดี เนื่องจากเป็นเหตุแห่งความดีงามมากมายที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในโลกนี้ รวมถึงเป็นปัจจัยที่คอยส่งเสริมการยึดมั่นในคำสอนศาสนาอย่างมั่นคงด้วย ในขณะที่การคบหาเพื่อนที่ไม่ดีจะนำไปสู่หายนะและผลเสีย ไม่เฉพาะในเรื่องดุนยาแต่อาจจะส่งร้ายแม้กระทั่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยทีเดียว

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  วันศุกร์ พูดถึงความสำคัญของการดูแลลูกหลานและเยาวชนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวพวกเขา เช่นการอบรมเรื่องอิบาดะฮฺ อัลกุรอาน การเข้าสังคม การดูแลสุขภาพ เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ ใช้เวลาว่างไปกับสิ่งที่ไร้สาระและตกเป็นเหยื่อกระแสแห่งความการทำลายศีลธรรมและจริยธรรมของเยาวชนในสังคมยุคปัจจุบัน

 • ไทย

  PDF

  เพื่อนและคนใกล้ตัวนั้นมีผลอย่างมากกับคนเรา และโดยมากแล้วคนเราจะมีมารยาทตามอย่างมารยาทของเพื่อนๆของเขา ไม่ว่าจะดี หรือเลวก็ตาม ด้วยเหตุนี้เองท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จึงส่งเสริมให้เลือกเพื่อนที่ดี และเปรียบเทียบเพื่อนที่ดีว่าเหมือนกับคนขายน้ำหอมที่อย่างไรก็ไม่เสียประโยชน์ ตรงกันข้ามกับเพื่อนที่เลวที่ท้ายสุดเขาจะต้องพาท่านไปตามสิ่งที่ไม่ดีของเขา เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • ไทย

  PDF

  กล่าวถึงความประเสริฐของการมีเพื่อนและมิตรสหายที่ดี โดยอ้างอิงจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ เป็นความสำคัญที่ส่งอิทธิพลหลายประการต่อคนแต่ละบุคลล เช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลในความดี เป็นการแข่งขันกันทำความดี เป็นสิริมงคลแก่ผู้คบหา รวมทั้งอธิบายผลเสียของการมีเพื่อนที่ไม่ดีที่จะสร้างความเสียหายได้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  PDF

  รวมข้อคิดและคำตักเตือนสิบข้อแด่เยาวชนหนุ่มสาวและวัยรุ่นปัจจุบัน ประกอบด้วย 1. ศาสนา ปัญญา และอารมณ์ รวมกันได้ไหม ? 2. คุณมีเป้าหมายในชีวิตไหม ? 3. วัยรุ่นกับการทำอิบาดะฮฺ 4. วัยรุ่นในครอบครัว 5. วัยรุ่นกับการแต่งกาย 6. วัยรุ่นกับการศึกษา 7. วัยรุ่นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 8. วัยรุ่นกับสื่อและเทคโนโลยี 9. วัยรุ่นกับการเมือง 10. วัยรุ่นกับความตาย

 • ไทย

  PDF

  ตัวอย่างชีวประวัติของคนหนุ่มสาวเศาะหาบะฮฺที่เป็นกำลังสำคัญของอิสลามในหน้าประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ อาทิ อะลีย์ บิน อบีฏอลิบ, อิบนุ อุมัร, อัซ-ซุเบรฺ, อัสมาอ์, อิบนุ อับบาส, สะอัด บิน อบีวักกอศ, อัน-นุอฺมาน บิน บะชีร, มุอาซ บิน อัมรฺ และ มุเอาวิซ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ควรค่าแก่การศึกษาและเอาเยี่ยงอย่างสำหรับหนุ่มสาวในยุคปัจจุบัน

 • ไทย

  MP3

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ ณ มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ว่าด้วยเรื่องสภาพของหนุ่มสาวมุสลิมกับวันวาเลนไทน์ เป็นข้อตักเตือนเพื่อให้สังคมเห็นถึงพิษภัยของปัญหาการละเมิดขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ในเทศกาลของศาสนิกอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อ หมิ่นเหม่ต่อการสูญเสียสภาพความเป็นมุสลิม

 • ไทย

  PDF

  หนังสือที่บรรจุข้อคิดและนาซีฮัตเกี่ยวกับเยาวชนและวัยรุ่นมุสลิม มีข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจ อาิิทิ ความสำคัญของวัยรุ่น อันตรายของวัยหนุ่มสาว คุณสมบัติของวัยรุ่นมุสลิม วัยรุ่นมุสลิมเป็นพลังแห่งประชาชาติหรือไม่ ? วัยรุ่นมุสลิมและสิ่งแวดล้อม วัยรุ่นมุสลิมมีภารกิจอะไรบ้าง ? และนาซีฮัตเฉพาะสำหรับมุสลิมะฮฺ .. พร้อมหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : อ๊ะหมาด นาปาเลน ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺที่กล่าวถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันสนับสนุนความดี หักห้ามความชั่ว และร่วมกันแก้ปัญหาการใช้เวลาว่างในทางที่ผิดของเยาวชนวัยรุ่น เพื่อความสงบสุขร่วมกันของสังคม

 • ไทย

  ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  หนึ่งในสามสิบบทเรียนอิสลามสำหรับเยาวชนและผู้เริ่มต้น ด้วยวิธีการอธิบายที่ง่ายๆ และพร้อมด้วยหลักฐาน.

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ริฎอ อะหมัด สมะดี ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  เคล็ดลับการพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนในระดับส่วนบุคคล และระดับความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น