อิสลามกับปัญหาวัยรุ่น

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺที่กล่าวถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันสนับสนุนความดี หักห้ามความชั่ว และร่วมกันแก้ปัญหาการใช้เวลาว่างในทางที่ผิดของเยาวชนวัยรุ่น เพื่อความสงบสุขร่วมกันของสังคม

ส่งฟีดแบ็ก