กัลยาณมิตร (มิตรที่ดี)

คำอธิบาย

กล่าวถึงความประเสริฐของการมีเพื่อนและมิตรสหายที่ดี โดยอ้างอิงจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ เป็นความสำคัญที่ส่งอิทธิพลหลายประการต่อคนแต่ละบุคลล เช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลในความดี เป็นการแข่งขันกันทำความดี เป็นสิริมงคลแก่ผู้คบหา รวมทั้งอธิบายผลเสียของการมีเพื่อนที่ไม่ดีที่จะสร้างความเสียหายได้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก