คุฏบะฮฺ เพื่อนที่ดีและเพื่อนที่เลว

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายความสำคัญของการคบหาเพื่อนและมิตรสหายที่ดี เนื่องจากเป็นเหตุแห่งความดีงามมากมายที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในโลกนี้ รวมถึงเป็นปัจจัยที่คอยส่งเสริมการยึดมั่นในคำสอนศาสนาอย่างมั่นคงด้วย ในขณะที่การคบหาเพื่อนที่ไม่ดีจะนำไปสู่หายนะและผลเสีย ไม่เฉพาะในเรื่องดุนยาแต่อาจจะส่งร้ายแม้กระทั่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยทีเดียว

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

หมวดหมู่เนื้อหา: