หมวดหมู่เนื้อหา

  • ไทย

    PDF

    จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาิทิ .. บทลงโทษการผิดประเวณี (ซินา) บทบัญญัติเกี่ยวกับการผิดประเวณี อันตรายของการผิดประเวณี แนวทางป้องกันจากการผิดประเวณี การผิดประเวณีด้วยกับอวัยวะต่างๆ โทษของผู้ทำผิดประเวณี เงื่อนไขของโทษผิดประเวณี ผู้ที่ต้องถูกลงโทษจากการผิดประเวณี กรณีที่ความไม่รู้เป็นสาเหตุห้ามมิให้มีการลงโทษ บทบัญญัติว่าด้วยการเป็นสามี – ภรรยาหลังจากทำผิดประเวณี บทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ทำผิดประเวณีกับญาติใกล้ชิด พฤติกรรมของกลุ่มชนนบีลูฏ (ชายรักชาย) การขอยกเว้นโทษให้ผู้ที่กระทำเหมือนกลุ่มชนนบีลูฏ บทบัญญัติว่าด้วยการทำแบบกลุ่มชนนบีลูฏ อัสสิหาค(หญิงรักหญิง) บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง (อิสติมนาอ์)

ส่งฟีดแบ็ก