หมวดหมู่เนื้อหา

 • PDF

  การรักกันในหนทางของอัลลอฮฺและการปฏิสัมพันธ์ฉันพี่น้องในกรอบศาสนาอิสลามถือเป็นอิบาดะฮฺที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีเงื่อนไขหลายประการที่คนรักเพื่อนจะต้องปฏิบัติกับเพื่อนเพื่ออัลลอฮฺ งานชิ้นนี้จะอธิบายประเด็นต่างๆ อาทิ ผลและความดีของการรักกันเพื่ออัลลอฮฺ จะเลือกคบหาและมอบความสนิทสนมให้กับใครดี ลักษณะของ ผู้รักกันในหนทางของอัลลอฮฺ หน้าที่และเงื่อนไขของการคบเพื่อนและการรักกัน ตัวอย่างภาพแห่งมิตรภาพอันเข้มข้นจากหัวใจ ข้อพึงระวังในการคบเพื่อน

 • PDF

  ในอิสลามเพื่อนบ้านนั้นมีสิทธิที่ต้องได้รับ อัลลอฮฺทรงกำชับใช้ในเรื่องเพื่อนบ้าน และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็สั่งเสียในเรื่องเพื่อนบ้านเช่นกันและท่านได้กำหนดให้การทำดีต่อเพื่อนบ้านนั้นคือส่วนหนึ่งของการมีอีมานที่สมบูรณ์ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  กล่าวถึงความเมตตาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ต่อผู้อ่อนแอ และใครคือผู้อ่อนแอที่แท้จริง และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ทำตัวอย่างเอาไว้อย่างไรบ้างในการให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่บรรดาผู้อ่อนแอเหล่านั้น ต้นฉบับเดิมจาก http://www.rasoulallah.net/index.php/ar/articles/article/14561

 • PDF

  การยิ้มให้พี่น้องของท่านเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดที่จะเข้าถึงหัวใจของเขาและช่วยขจัดความริษยาหรือความรู้สึกอื่น ๆ ที่เขามีต่อท่านได้ และด้วยเหตุนี้เองท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้ชี้แนะสีหน้าของมุสลิมมีรอยยิ้มที่ฉายไปยังพี่น้องมุสลิมของเขา และการยิ้มของเขานั้นก็เป็นเศาะดะเกาะฮฺของเขาด้วย และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เองก็ยิ้มอย่างมากมายให้กับบรรดาเศาะหาบะฮฺ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก http://IslamHouse.com/78415

 • PDF

  ศาสนาของชาวมุสลิมเป็นศาสนาที่ดำรงอยู่บนความเมตตา พระผู้อภิบาลของพวกเขาก็เมตตาต่อพวกเขา นบีของพวกเขาก็เมตตาต่อพวกเขา และอัลลอฮฺทรงกล่าวถึงลักษณะของพวกเขาไว้ว่าพวกเขานั้นมีเมตตาต่อกัน และคุณธรรมของความเมตตานั้นเป็นคุณธรรมที่น่ายกย่องที่อัลลอฮฺรัก และทรงบอกผ่านทางท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ว่า ผู้ที่มีเมตตาเท่านั้นที่จะเมตตาต่อบ่าวของพระองค์ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก

 • PDF

  การมีมารยาทดี ทั้งพูดจาดี ปฏิบัติดีกับผู้อื่น อดทนและคอยช่วยเหลือผู้อื่น หรืออื่นๆที่ถือเป็นมารยาทอันน่ายกย่องนั้น มีสถานะยิ่งใหญ่ในศาสนาอิสลาม ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ส่งเสริมให้กระทำมัน และบอกว่ามันเป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดที่จะใช้ในการใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นได้บรรลุขั้นสูงสุดของการมีมารยาทดี โดยที่อัลลอฮฺได้ทรงยืนยันรับรองเรื่องนี้ไว้ แม้กระทั้งกับคนที่เกลียดท่านเมื่อมาพบเจอท่าน ไม่ทันไร ก็จะเปลี่ยนเป็นรักท่านมากที่สุด ก็ด้วยเพราะมารยาทอันดีงามของท่านนั่นเอง เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก

 • PDF

  ความอ่อนโยน รอบคอบและไม่วู่วามเป็นลักษณะที่อัลลอฮฺทรงรัก และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ส่งเสริมให้กระทำ และมันเป็นเหตุนำสิ่งที่ดีๆให้เข้ามา เพราะเป็นการทำให้ความเมตตา อาทรและความอ่อนโยนแพร่หลายในระหว่างพี่น้องมุสลิม ส่วนความโหดร้าย กักขระ และความรุนแรงเป็นกริยามารยาทอันน่าตำหนิที่อัลลอฮฺทรงกริ้ว ศาสนาอิสลามห้ามปรามไว้ และสมควรที่มุสลิมจะห่างไกลกับมัน เพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากความผยองลำพองตน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก

 • PDF

  ความละอายเป็นมารยาทที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้อยากละทิ้งสิ่งที่ทำให้จิตใจแปดเปื้อน มันมาจากการมีศรัทธา เพราะมันจะชวนให้ทำดีและให้ห่างจากสิ่งน่ารังเกียจ และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้บอกว่า มันทั้งหมดเป็นสิ่งดีงาม และนำมาแต่สิ่งที่ดีงาม และท่านนบีเอง ก็เป็นผู้ที่มีความละอายอย่างมาก และความละอายที่ประเสริฐที่สุดคือความละอายต่ออัลลอฮฺ อายที่พระองค์จะเห็นท่านทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งพระองค์ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก

 • PDF

  อะมานะฮฺเป็นเรื่องใหญ่ อัลลอฮฺทรงให้ใช้รักษา ทำตาม และดูแลอะมานะฮฺ และทรงชมเชยคนที่มีอะมานะฮฺ และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้บอกว่า ไม่มีศาสนา สำหรับคนไม่มีอะมานะฮฺ และการปล่อยให้มันสูญหายไปเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณของกาลอวสาน เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม ต้นฉบับเดิมจาก

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงอีกหนึ่งความงดงามของศาสนาอิสลามว่าด้วยความรักของมุสลิมที่วางอยู่บนพื้นฐานของการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ เป็นหนึ่งจริยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ผูกโยงความรู้สึกผูกพันและความเป็นพี่น้อง ซึ่งส่งผลต่อเอกลักษณ์แห่งความสามัคคีระหว่างกันในโลกนี้ และเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่ในโลกหน้า ผู้บรรยายยังได้กล่าวถึงมารยาทบางประการที่พึงปฏิบัติระหว่างพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักกันอีกด้วย

 • PDF

  การรักเพื่ออัลลอฮฺ คือการที่ท่านรักคนๆหนึ่งเพราะเขาเป็นบ่าวคนที่เชื่อฟังอัลลอฮฺ และความรักที่มีต่อเขานั่นก็จะพูนขึ้นตามเมื่อการเชื่อฟังอัลลอฮฺของเขาเพิ่มขึ้นด้วย และความรักแบบนี้นั้นเป็นหนึ่งในอะมัลที่ดีที่สุด เพราะมันเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจจริงๆต่ออัลลอฮฺเท่านั้น ปราศจากเป้าหมายใดๆในดุนยา และรางวัลตอบแทนของเขาคือความรักของอัลลอฮฺจะบังเกิดแก่เขา และพระองค์จะให้เขาได้อยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ในวันกิยามะฮฺ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  อธิบายความสำคัญของอะมานะฮฺ เป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮฺได้มอบให้กับบรรดานบี และยังเป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริง มีหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและหะดีษที่ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว รวมทั้งเรียกร้องเชิญชวนและสนับสนุนให้มนุษย์มีอะมานะฮฺในทุกๆ กิจการที่เขาเกี่ยวข้อง จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  อธิบายหะดีษบางบทว่าด้วย ส่งเสริมให้ช่วยเหลือคนอ่อนแอและคนถูกอธรรม ซึ่งอัลลอฮฺทรงสั่งใช้ให้ช่วยคนโดนอธรรมและให้อยู่ฝ่ายเดียวกับเขา ตรงข้ามกับคนอธรรม เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงการไม่ยอมรับความชั่ว(อิงการ มุงกัร) และเป็นการช่วยเหลือคนอ่อนแอ และเป็นการขจัดการอธรรมตามที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  กล่าวถึงคุณค่าของการแจ้งข่าวดี อ้างถึงโองการอัลกุรอานหลายโองการ และหะดีษบางชิ้น ที่ได้แจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะความดีงามที่พวกเขาได้ปฏิบัติ รวมทั้งอธิบายประโยชน์ในแง่ต่างๆ จากการแจ้งข่าวดีเหล่านั้น เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  บทความโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา อธิบายถึงความหมายของคำว่า อะมานะฮฺ หรือหน้าที่และความรับผิดชอบ อันเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคน และจำเป็นต้องดำเนินการให้บรรลุผลตามความสามารถอย่างเต็มกำลัง รวมถึงอธิบายเงื่อนไขบางประการในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 • DOC

  บทความสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความละอาย หรือ อัล-หะยาอ์ อธิบายความหมาย ความประเสริฐ พร้อมหลักฐานต่างๆ ที่สนับสนุนคุณลักษณะนิสัยประการนี้ จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • DOC

  อธิบายความหมายของการมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี ความสำคัญและความประเสริฐของมัน โดยยกหลักฐานจากอัลกุรอาน หะดีษ และตัวอย่างจากกัลยาณชนรุ่นแรก อาศัยการอธิบายที่เรียบง่าย กระชับ แต่แฝงด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่ง เหมาะแก่การใช้สำหรับตักเตือนในโอกาสต่างๆ ได้

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงประเด็นการแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นมุสลิม ผ่านบริบทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีคุณลักษณะนิสัยและมารยาทที่ดี ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในคำสอนที่สำคัญอย่างยิ่งในบทบัญญัติอิสลาม อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ท่านศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ทำไว้เป็นแบบอย่างในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนและงดงามยิ่ง

 • MP3

  ผู้บรรยาย : อ๊ะหมาด นาปาเลน ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺโดยอาจารย์อะหมัด นาปาเลน กล่าวถึงความสำคัญของการเป็นพี่น้องระหว่างมุสลิม ความรักใคร่ ความสามัคคี และความปรองดองระหว่างกัน พร้อมทั้งอธิบายถึงมารยาทต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้และยึดปฏิบัติกับพี่น้องมุสลิมด้วยกัน ตามแนวทางสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาสะลัฟศอลิหฺ

 • DOC

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ ว่าด้วยความเสียสละในอิสลามซึ่งเป็นมารยาททางสังคมที่ได้รับการสนับสนุนในคำสอนของอิสลาม อธิบายความหมาย ความสำคัญ ตัวอย่างต่างๆ ในอดีต พร้อมทั้งคำแนะนำสำหรับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดนิสัยเสียสละ

หน้า : 5 - จาก : 1
ส่งฟีดแบ็ก