อัล-อะมานะฮฺ ความซื่อสัตย์

คำอธิบาย

อธิบายความสำคัญของอะมานะฮฺ เป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮฺได้มอบให้กับบรรดานบี และยังเป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริง มีหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและหะดีษที่ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว รวมทั้งเรียกร้องเชิญชวนและสนับสนุนให้มนุษย์มีอะมานะฮฺในทุกๆ กิจการที่เขาเกี่ยวข้อง จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก