มารยาทดี คือเอกลักษณ์สำคัญของการเป็นมุสลิม

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงประเด็นการแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นมุสลิม ผ่านบริบทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีคุณลักษณะนิสัยและมารยาทที่ดี ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในคำสอนที่สำคัญอย่างยิ่งในบทบัญญัติอิสลาม อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ท่านศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ทำไว้เป็นแบบอย่างในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนและงดงามยิ่ง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก