อัล-บิชาเราะฮฺ (การแจ้งข่าวดี)

คำอธิบาย

กล่าวถึงคุณค่าของการแจ้งข่าวดี อ้างถึงโองการอัลกุรอานหลายโองการ และหะดีษบางชิ้น ที่ได้แจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะความดีงามที่พวกเขาได้ปฏิบัติ รวมทั้งอธิบายประโยชน์ในแง่ต่างๆ จากการแจ้งข่าวดีเหล่านั้น เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก