หมวดหมู่เนื้อหา

معلومات المواد باللغة العربية

วันวาเลนไทน์

จำนวนเนื้อหา: 5

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ ว่าด้วยพิษภัยและโทษของการซินา เนื่องด้วยเทศกาลวาเลนไทน์ที่ถูกใช้เป็นช่วงเวลาแห่งความรักของหนุ่มสาว ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการประพฤติผิดศีลธรรมตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

 • ไทย

  MP3

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ ณ มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ว่าด้วยเรื่องสภาพของหนุ่มสาวมุสลิมกับวันวาเลนไทน์ เป็นข้อตักเตือนเพื่อให้สังคมเห็นถึงพิษภัยของปัญหาการละเมิดขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ในเทศกาลของศาสนิกอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อ หมิ่นเหม่ต่อการสูญเสียสภาพความเป็นมุสลิม

 • ไทย

  DOC

  คำถาม : วันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) มีหุก่มว่าอย่างไร? อธิบายหุก่มการร่วมเฉลิมฉลองวันแห่งความรัก จากฟัตวาของอุละมาอ์ พร้อมหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ

 • ไทย

  DOC

  นักเขียน : อุษมาน อิดรีส ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  กล่าวถึงที่มาที่ไปของวันวาเลนไทน์ และข้อเท็จจริงที่พึงทราบ ... ซึ่งปัจจุบัน เราพบว่า เทศกาลเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาอื่นจากศาสนาอิสลามมากมายได้ซึมซับเข้า มามีบทบาทต่อระบบการดำเนินชีวิต จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมุสลิมทั่วทุกมุมโลก

 • ไทย

  PDF

  นักเขียน : มุรีด ทิมะเสน ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  บทความนี้อธิบายถึงที่มาของวันวาเลนไทน์โดยวิเคราะห์เป็นข้อๆ อย่างน่าสนใจ พร้อมทั้งอภิปรายจุดยืนของมุสลิมเกี่ยวกับการร่วมวันวาเลนไทน์ตามข้อมูลที่วิเคราะห์ได้อย่างสร้างสรรค์ และมีหลักฐานจากทั้งอัลกุรอานและหะดีษสนับสนุน.