หมวดหมู่เนื้อหา

معلومات المواد باللغة العربية

กองอำนวยการ

จำนวนเนื้อหา: 6

 • ไทย

  LINK

  "Masahif ให้ทบทวนสำหรับอัลกุรอานหลาย reciters ที่รู้จักกันดีทั่วโลกก็ยังมีบททบทวนการแปลในหลายภาษา (อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ภาษาอูรดูและอื่น ๆ ) ทบทวนสามารถดาวน์โหลดได้สำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์เช่นเดียวกับสตรีมมิ่งโดยตรงผ่านทางอินเทอร์เน็ต"

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ พูดถึงความสำคัญของเวลาในชีวิต และแนวทางการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่อัลกุรอานได้ตักเตือน และตามที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ชี้แนะประชาชาติของท่าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณค่าที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสวยงามของศาสนาอิสลาม อันเป็นบทบัญญัติที่ต้องการสร้างความสันติสุขและความเจริญแก่ชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริง

 • ไทย

  DOC

  บทความเชิญชวนให้มุสลิมทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติความดีต่างๆ ในช่วง 10 วันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ ด้วยการนำเสนอโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าอีมานและอะมัลของผู้ศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาเวลาละหมาด การซิกรุลลอฮฺ การทำดีต่อผู้อื่น การบริจาค การถือศีลอด เป็นต้น

 • ไทย

  ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  หนึ่งในสามสิบบทเรียนอิสลามสำหรับเยาวชนและผู้เริ่มต้น ด้วยวิธีการอธิบายที่ง่ายๆ และพร้อมด้วยหลักฐาน.

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน ผู้บรรยาย : อุสมาน ราษฎร์นิยม ผู้บรรยาย : โรชดี สิดิ ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  เสวนาเรื่อง "มุสลิมะฮฺกับการสร้างสรรค์สังคม" โดยผู้ร่ีวมเสวนาสามท่าน (อ.อุสมาน ราษฏร์นิยม, อ.โรสดี สิดิ, อ.ซอฟี การอ) ซึ่งจัดโดยชมรมสตรีมุสลิมปัตตานี ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับฟังและดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ Real Player ...

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ริฎอ อะหมัด สมะดี ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  ผู้บรรยายคุฏบะฮฺได้กล่าวถึงความสำคัญของเวลาในชีวิตของผู้ศรัทธา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ให้ถูกต้องและไม่ควรหลงลืมปล่อยชีวิตไปอย่างไร้คุณค่าตามเจตนารมณ์ของอิสลาม