สู่การสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามใน 10 วัน(ซุลหิจญะฮฺ)

คำอธิบาย

บทความเชิญชวนให้มุสลิมทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติความดีต่างๆ ในช่วง 10 วันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ ด้วยการนำเสนอโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าอีมานและอะมัลของผู้ศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาเวลาละหมาด การซิกรุลลอฮฺ การทำดีต่อผู้อื่น การบริจาค การถือศีลอด เป็นต้น

Download
ส่งฟีดแบ็ก