การใช้ชีวิตของผู้ศรัทธา

คำอธิบาย

ผู้บรรยายคุฏบะฮฺได้กล่าวถึงความสำคัญของเวลาในชีวิตของผู้ศรัทธา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ให้ถูกต้องและไม่ควรหลงลืมปล่อยชีวิตไปอย่างไร้คุณค่าตามเจตนารมณ์ของอิสลาม

ส่งฟีดแบ็ก