หมวดหมู่เนื้อหา

  • PDF

    อธิบายข้อมูลว่าด้วยการทำร้ายร่างกายที่ไม่ถึงขั้นทำให้เสียชีวิต อาิทิ การทำร้ายส่วนต่างๆ ในร่างกายให้เกิดบาดแผลหรือขาดวิ่น รูปแบบการกิศอศในกรณีที่เจตนาทำร้ายร่างกาย เงื่อนไขการดำเนินการกิศอศกรณีทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเสียหาย เงื่อนไขการกิศอศกรณีสร้างรอยแผล ผลกระทบที่เกิดจากการทำร้าย ความยุติธรรมในการรักษาสิทธิ หุก่มผู้ที่แอบมองที่ส่วนตัวของผู้อื่น หุก่มการถ่ายเลือดให้ผู้อื่น จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

  • DOC

    ข้อมูลอธิบายว่าด้วยประเภทของการฆ่า อาทิ การฆ่าโดยเจตนา กึ่งเจตนา และไม่เจตนา พร้อมบทลงโทษกิศอศ เงื่อนไขการดำเนินการกิศอศ สิทธิการยกโทษ การจ่ายสินไหมทดแทนกิศอศ และอื่นๆ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด อัตตุวัยญิรีย์

ส่งฟีดแบ็ก