ประเภทของการฆ่า

คำอธิบาย

ข้อมูลอธิบายว่าด้วยประเภทของการฆ่า อาทิ การฆ่าโดยเจตนา กึ่งเจตนา และไม่เจตนา พร้อมบทลงโทษกิศอศ เงื่อนไขการดำเนินการกิศอศ สิทธิการยกโทษ การจ่ายสินไหมทดแทนกิศอศ และอื่นๆ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด อัตตุวัยญิรีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

สารบัญ

ประเภทของการฆ่า

1. การฆ่าโดยเจตนา

เงื่อนไขการกิศอศ

เงื่อนไขการดำเนินการกิศอศ

ฆาตกรที่เป็นเด็กหรือคนบ้า

การร่วมมือฆ่า

การบังคับให้ฆ่า

การตัดสินแบบญาฮิลียะฮฺที่ไม่ใช่อิสลาม

การกิศอศจะกระทำได้ต่อเมื่อครบเงื่อนไข

การดำเนินโทษด้วยการกิศอศ

วะลีย์ อัด-ดัม(ญาติที่มีสิทธิในตัวผู้ตาย)

ดิยะฮฺ หรือสินไหมของการฆ่าโดยเจตนา

เกาะสามะฮฺ การสาบานในการฟ้องจำเลย

เงื่อนไขของการเกาะสามะฮฺ

รูปแบบการเกาะสามะฮฺ

การฆ่าตัวตายโดยเจตนา

การเตาบะฮฺของผู้จงใจกระทำการฆ่า

 

2. การฆ่ากึ่งเจตนา

เคล็ดลับที่กำหนดให้มีการลงโทษหลายรูปแบบ

หุก่มการผ่าศพเพื่อตรวจ

การวางแผนฆ่า

 

3. การฆ่าโดยไม่เจตนา

การฆ่าที่ไม่เจตนาแบ่งออกเป็นสองประเภท ดังนี้

หุก่มการถือศีลอดแทนผู้ที่เสียชีวิต

บรรดาเครือญาติที่ถือว่าเป็น อากิละฮฺ ของจำเลย

 

ส่งฟีดแบ็ก