สิ่งที่น่ารู้สำหรับวัยรุ่น

คำอธิบาย

รวมข้อคิดและคำตักเตือนสิบข้อแด่เยาวชนหนุ่มสาวและวัยรุ่นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. ศาสนา ปัญญา และอารมณ์ รวมกันได้ไหม ?
2. คุณมีเป้าหมายในชีวิตไหม ?
3. วัยรุ่นกับการทำอิบาดะฮฺ
4. วัยรุ่นในครอบครัว
5. วัยรุ่นกับการแต่งกาย
6. วัยรุ่นกับการศึกษา
7. วัยรุ่นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. วัยรุ่นกับสื่อและเทคโนโลยี
9. วัยรุ่นกับการเมือง
10. วัยรุ่นกับความตาย

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล