คุฏบะฮฺ : ว่าด้วยความสุข

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงข้อเท็จจริงของความสุขตามทัศนะอิสลาม ซึ่งมุ่งเน้นที่การให้มนุษย์ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าและประกอบความดีงาม การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ความรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี การดูแลหัวใจ และการผูกสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้า

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

หมวดหมู่เนื้อหา: