คุฏบะฮฺ : ขอสาบานด้วยกาลเวลา แท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายและสรุปความบทเรียนจากสูเราะฮฺ อัล-อัศริ เกี่ยวกับสภาพและข้อเท็จจริงความขาดทุนของมนุษย์ พร้อมทั้งนำเสนอทางออกที่จะเป็นมูลเหตุนำให้เขารอดพ้นจากสภาพดังกล่าว เป็นข้อสรุปที่ต้องทบทวนและใคร่ครวญสำหรับผู้หวังความสำเร็จทุกคน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล