คุฏบะฮฺ : ศาสนาคือการนะศีหะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชาติอิสลาม ที่ต้องรับผิดชอบในการนำความดีมาสู่สังคมโลก โดยทบทวนบทบาทในกรอบของสังคมมุสลิมก่อน นั่นคือบทบาทในการนะศีหะฮฺ อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพจากภายใน ซึ่งจะสร้างผลให้ขยายไปยังผู้อื่นในวงกว้างได้ในที่สุด

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก