คุฏบะฮฺ : ความประเสริฐของสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ : ความประเสริฐของสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ พูดถึงหะดีษบางบทที่กล่าวถึงความประเสริฐของสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ และแนะนำบทเรียนที่ได้รับจากสูเราะฮฺอันยิ่งใหญ่นี้ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตในฐานะบ่าวของอัลลอฮฺ ในทุกๆ ด้านของชีวิต

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

<p>&nbsp;</p>
ส่งฟีดแบ็ก