ข้อเท็จจริงของการญิฮาดและการก่อการร้าย

ผู้บรรยาย : สุไลมาน บุญชม

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

บรรยายโดย อ.สุไลมาน บุญชม ในโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามโดยมูลนิธิสันติชน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการญิฮาดและการก่อการร้ายในอิสลาม ซึ่งมักจะเป็นประเด็นปัญหาที่สร้างความเคลือบแคลงสงสัยในหมู่ผู้ไม่ใช่มุสลิม ทั้งนี้ผู้บรรยายได้อธิบายแง่มุมต่างๆ ที่น่าจะเป็นคำตอบในระดับหนึ่งเกี่ยวกับความเข้าใจผิดในเรื่องดังกล่าว

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก