แปล: อันวา สะอุ

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

แหล่งอ้างอิง:

www.islamweb.net

คำอธิบาย

บทความแนะนำกลุ่มเคาะวาริจญ์โดยสรุป อาิทิ นิยามกลุ่ม ประวัติความเป็นมา รายชื่อผู้เป็นต้นตอแนวคิด คุณลักษณะเฉพาะ อันตรายของแนวคิดแบบเคาะวาริจญ์ กลุ่มต่างๆ ที่แตกแยกออกมาจากกลุ่มนี้

ส่งฟีดแบ็ก