นิยามและความเชื่อกลุ่มแนวคิด อัล-อิบาฎียะฮฺ

คำอธิบาย

บทความแนะนำแนวคิดกลุ่มอัล-อิบาฎียะฮฺโดยสรุป อาทิ นิยามกลุ่ม ผู้ก่อตั้งแนวคิด คุณลักษณะเฉพาะ ปราชญ์ในแนวคิดนี้ และบททบทวนบางประการเกี่ยวกับแนวความคิดของกลุ่มนี้

Download
ส่งฟีดแบ็ก